Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik – 9-11 – 1990

Avtorji

izr. prof. dr. Janez Duhovnik, dipl. gradb. inž.

RAČUNALNIŠKO PROJEKTIRANJE IN GRADNJA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ

UDK: 624.012.45:519.68

POVZETEK
Članek opisuje delo in rezultate skupine raziskovalcev na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo na FAGG v Ljubljani, ki se je v preteklih desetih letih ukvarjala z razvojem programske opreme za projektiranje in gradnjo armiranobetonskih konstrukcij. Opisana je programska oprema za projektiranje in izdelavo armature, projektiranje montažnih betonskih konstrukcij, projektiranje opažnih konstrukcij in geometrijsko modeliranje stavb. Prikazana je uporabnost sodobnih računalniških tehnologij na tem področju.

POVZETEK

Članek opisuje delo in rezultate skupine raziskovalcev na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo na FAGG v Ljubljani, ki se je v preteklih desetih letih ukvarjala z razvojem programske opreme za projektiranje in gradnjo armiranobetonskih konstrukcij. Opisana je programska oprema za projektiranje in izdelavo armature, projektiranje montažnih betonskih konstrukcij, projektiranje opažnih konstrukcij in geometrijsko modeliranje stavb. Prikazana je uporabnost sodobnih računalniških tehnologij na tem področju.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

COMPUTER AIDED DESIGN AND CONSTRUCTION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

 

POVZETEK
Članek opisuje delo in rezultate skupine raziskovalcev na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo na FAGG v Ljubljani, ki se je v preteklih desetih letih ukvarjala z razvojem programske opreme za projektiranje in gradnjo armiranobetonskih konstrukcij. Opisana je programska oprema za projektiranje in izdelavo armature, projektiranje montažnih betonskih konstrukcij, projektiranje opažnih konstrukcij in geometrijsko modeliranje stavb. Prikazana je uporabnost sodobnih računalniških tehnologij na tem področju.

 

SUMMARY

The paper describes the work and the results of a research group on the Institute of structural and earthquake engineering at the Faculty of architecture, civil engineering and geodesy in Ljubljana. Last ten years, the research group has been involved in the development of software for design and manufacture of reinforcement, design of prefabricated concrete structures, design of formworks, geometrical modelling of buildings as well as in the research of the applicability of modern computer technologies in these fields.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si