Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987

Avtorji

izr. prof. dr. Miran Saje, dipl. gradb. inž.
stažist Goran Turk, dipl. gradb. inž.

RAČUN TEMPERATUR V STRJUJOČEM SE BETONU

UDK: 666.97.035.5:620.181:536.711

RAČUN TEMPERATUR V STRJUJOČEM SE BETONU
Povzetek
Članek prikazuje postopek za račun temperatur v strjujočem se betonu v odvisnosti od temperature okolja, sproščanja hidratacijske toplote in oblike betonskega elementa. Račun temelji na laboratorijsko določeni krivulji adiabatnega sproščanja toplote pri strjevanju cementne malte in principu zrelostne funkcije. Za reševanje enačb prevajanja toplote je uporabljena metoda končnih elementov.

Povzetek

Članek prikazuje postopek za račun temperatur v strjujočem se betonu v odvisnosti od temperature okolja, sproščanja hidratacijske toplote in oblike betonskega elementa. Račun temelji na laboratorijsko določeni krivulji adiabatnega sproščanja toplote pri strjevanju cementne malte in principu zrelostne funkcije. Za reševanje enačb prevajanja toplote je uporabljena metoda končnih elementov.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THERMAL ANALYSIS OF HARDENING CONCRETE

 

RAČUN TEMPERATUR V STRJUJOČEM SE BETONU
Povzetek
Članek prikazuje postopek za račun temperatur v strjujočem se betonu v odvisnosti od temperature okolja, sproščanja hidratacijske toplote in oblike betonskega elementa. Račun temelji na laboratorijsko določeni krivulji adiabatnega sproščanja toplote pri strjevanju cementne malte in principu zrelostne funkcije. Za reševanje enačb prevajanja toplote je uporabljena metoda končnih elementov.

 

Summary

Thermal transient analysis of hardening concrete block subjected to heat-of-hydration release and surface heat transfer is presented. The analysis is based on measured adiabatic temperature rise of hardening cement paste specimen at reference placing temperature and on the concept of maturity function. A finite element method is employed for numerical solution of equations of nonlinear transient heat transfer.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si