Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1971

Avtorji

mgr. Borut Dobovišek, dipl. inž.

Račun, prostorskih konstrukcij na elektronskem računalniku

UDK: 624:621.38

RAČUN PROSTORSKIH KONSTRUKCIJ NA ELEKTRONSKEM RAČUNALNIKU
Sestavek podaja kratek opis novega programa za statično preiskavo prostorskih konstrukcij na elektronskem računalniku. S programom je mogoče računati raznolike prostorske in ravninske, iz linijskih elementov sestavljene konstrukcije s poljubnimi robnimi pogoji in poljubno obtežbo. Program je osnovan na kombinaciji postopka prenosnih matrik in deformacijskega postopka. Oba postopka in njuna kombinacija so na kratko opisani. Priloženi računski primer kaže nekaj izmed možnosti programa.

RAČUN PROSTORSKIH KONSTRUKCIJ NA ELEKTRONSKEM RAČUNALNIKU

Sestavek podaja kratek opis novega programa za statično preiskavo prostorskih konstrukcij na elektronskem računalniku. S programom je mogoče računati raznolike prostorske in ravninske, iz linijskih elementov sestavljene konstrukcije s poljubnimi robnimi pogoji in poljubno obtežbo. Program je osnovan na kombinaciji postopka prenosnih matrik in deformacijskega postopka. Oba postopka in njuna kombinacija so na kratko opisani. Priloženi računski primer kaže nekaj izmed možnosti programa.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Statical analysis of space constructions on a computer

 

RAČUN PROSTORSKIH KONSTRUKCIJ NA ELEKTRONSKEM RAČUNALNIKU
Sestavek podaja kratek opis novega programa za statično preiskavo prostorskih konstrukcij na elektronskem računalniku. S programom je mogoče računati raznolike prostorske in ravninske, iz linijskih elementov sestavljene konstrukcije s poljubnimi robnimi pogoji in poljubno obtežbo. Program je osnovan na kombinaciji postopka prenosnih matrik in deformacijskega postopka. Oba postopka in njuna kombinacija so na kratko opisani. Priloženi računski primer kaže nekaj izmed možnosti programa.

 

STATICAL ANALYSIS OF SPACE CONSTRUCTIONS ON A COMPUTER

The article is a short presentation of a new program for the statical analysis of space constructions on a computer. With this program one can calculate different space and plane constructions, made of linear elements, with different boundary conditions and loads. The program is based on a combination of the matrix progression method and deformation method. Both methods and their combination are described briefly. The supplied example illustrates some of the possibilities of the program.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si