Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1974

Avtorji

Vukašin Ačanski, dipl. ing.
Jože Klenovšek, dipl. ing.

RAČUN NORMALNIH NAPETOSTI Z ELEKTRONSKIM RAČUNALNIKOM V PREREZU POLJUBNE OBLIKE

UDK: 624.043

 

Izgradnja slovenske avtomobilske ceste je narekovala izdelavo projektov za veliko število mostov oziroma viaduktov v relativno kratkem času, zato je bilo potrebno statične preiskave konstrukcij računati z elektronskimi računalniki.
V članku je prikazan postopek računa normalnih napetosti v prerezu poljubne oblike, ki je obremenjen z dvoosnima upogibnima momentoma brez osne sile (poševni upogib) oziroma z osno silo (dvoosni ekscentrični tlak oziroma nateg).
slučajev. V takem primeru naredimo prvo fazo računa za vse obtežne slučaje. Postopek je zelo hiter, ker stroju podajamo za vsak naslednji obtežni slučaj EX, EY in N in kordinate vozlišč, v katerih želimo izkaz napetosti. Iz tako dobljenih leg nevtralnih osi za vse obtežne slučaje in izračunanih napetosti lahko izločimo iz nadaljnje preiskave tiste obtežne slučaje, za katere ni potreben račun napetosti po II. stadiju, lahko pa tudi ocenimo, kateri obtežni slučaj je merodajen za račun po II. stadiju.

 

Izgradnja slovenske avtomobilske ceste je narekovala izdelavo projektov za veliko število mostov oziroma viaduktov v relativno kratkem času, zato je bilo potrebno statične preiskave konstrukcij računati z elektronskimi računalniki.

V članku je prikazan postopek računa normalnih napetosti v prerezu poljubne oblike, ki je obremenjen z dvoosnima upogibnima momentoma brez osne sile (poševni upogib) oziroma z osno silo (dvoosni ekscentrični tlak oziroma nateg).

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

NORMAL STRESSES CALCULUS BY MEANS OF COMPUTER IN THE ARBITRARY FORM SECTION

The construction of the Slovene high road dictated the preparation of a great number of projects for bridges or viaducts, in a relative short term. For that reason it was necessary the statical investigations of structures were calculated by means of computers.
In the paper there is given the calculus proceeding for normal stresses in the arbitrary form section, loaded with two-axial bending moments without axial stress (oblique flection) resp. with axial stress (two-axial excentric pressure resp. strain).

The construction of the Slovene high road dictated the preparation of a great number of projects for bridges or viaducts, in a relative short term. For that reason it was necessary the statical investigations of structures were calculated by means of computers.

In the paper there is given the calculus proceeding for normal stresses in the arbitrary form section, loaded with two-axial bending moments without axial stress (oblique flection) resp. with axial stress (two-axial excentric pressure resp. strain).

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si