Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1975

Avtorji

Dr. Peter Fajfar

Račun konstrukcij pri seizmični obtežbi

UDK: 624.074.7:624.042

RAČUN KONSTRUKCIJ PRI SEIZMIČNI OBTEŽBI
V članku je prikazan račun dinamičnega odziva konstrukcije z metodo transformacije v glavne koordinate ter reševanjem diferencialne enačbe s pomočjo Duhamelovega integrala in razložena metoda s spektrom odziva. Opisana je aplikacija teh metod pri seizmični obtežbi in omenjeni so nekateri problemi v zvezi z računom konstrukcij na seizmičnih področjih.

RAČUN KONSTRUKCIJ PRI SEIZMIČNI OBTEŽBI

V članku je prikazan račun dinamičnega odziva konstrukcije z metodo transformacije v glavne koordinate ter reševanjem diferencialne enačbe s pomočjo Duhamelovega integrala in razložena metoda s spektrom odziva. Opisana je aplikacija teh metod pri seizmični obtežbi in omenjeni so nekateri problemi v zvezi z računom konstrukcij na seizmičnih področjih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Seismic analysis of structures

 

RAČUN KONSTRUKCIJ PRI SEIZMIČNI OBTEŽBI
V članku je prikazan račun dinamičnega odziva konstrukcije z metodo transformacije v glavne koordinate ter reševanjem diferencialne enačbe s pomočjo Duhamelovega integrala in razložena metoda s spektrom odziva. Opisana je aplikacija teh metod pri seizmični obtežbi in omenjeni so nekateri problemi v zvezi z računom konstrukcij na seizmičnih področjih.

 

SEISMIC ANALYSIS OF STRUCTURES

The time-history method with the use of modal analysis and of the Duhamel integral is presented and the response spectrum method is explained. The application of these methods in earthquake engineering is described and some problems of seismic analysis are mentioned.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si