Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Avtorji

Franci Rojnik, dipl. inž.

PROTIEROZIJSKA ZAŠČITA S PLETIVI IZ NARAVNIH (KOKOSOVIH) VLAKEN

UDK: 551.311.2:677.181.075:627.61

POVZETEK
Avtor v uvodu na kratko obrazloži in razčleni problematiko v zvezi z erozijo zemeljske površine. V nadaljevanju so omenjeni posamezni primeri zavarovanja pred izpiranjem zemljin v vodarstvu. Nato je opisana možnost protierozijske zaščite z naravnimi pletivi: AQUASOL kokosove mreže in AQUASOL vlaknata pletiva, ki se v tujini že dlje časa uspešno uporabljajo. Uporaba le-teh v povezavi z vegetativnimi zaščitami predstavlja vsestransko zelo uporabno, naravi prilagojeno varovanje površin pred izpiranjem in odnašanjem zemljine. Omenjene so tudi raznovrste možnosti uporabe AQUASOL protierozijske zaščite pri gradnji cest in železnic, vodnih zadrževalnikov, pri sanaciji plazne erozije, gradnji smučarskih prog ter še na mnogih drugih področjih.

POVZETEK

Avtor v uvodu na kratko obrazloži in razčleni problematiko v zvezi z erozijo zemeljske površine. V nadaljevanju so omenjeni posamezni primeri zavarovanja pred izpiranjem zemljin v vodarstvu. Nato je opisana možnost protierozijske zaščite z naravnimi pletivi: AQUASOL kokosove mreže in AQUASOL vlaknata pletiva, ki se v tujini že dlje časa uspešno uporabljajo. Uporaba le-teh v povezavi z vegetativnimi zaščitami predstavlja vsestransko zelo uporabno, naravi prilagojeno varovanje površin pred izpiranjem in odnašanjem zemljine. Omenjene so tudi raznovrste možnosti uporabe AQUASOL protierozijske zaščite pri gradnji cest in železnic, vodnih zadrževalnikov, pri sanaciji plazne erozije, gradnji smučarskih prog ter še na mnogih drugih področjih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ANTIEROSION PROTECTION WITH NATURAL WEAVES

 

POVZETEK
Avtor v uvodu na kratko obrazloži in razčleni problematiko v zvezi z erozijo zemeljske površine. V nadaljevanju so omenjeni posamezni primeri zavarovanja pred izpiranjem zemljin v vodarstvu. Nato je opisana možnost protierozijske zaščite z naravnimi pletivi: AQUASOL kokosove mreže in AQUASOL vlaknata pletiva, ki se v tujini že dlje časa uspešno uporabljajo. Uporaba le-teh v povezavi z vegetativnimi zaščitami predstavlja vsestransko zelo uporabno, naravi prilagojeno varovanje površin pred izpiranjem in odnašanjem zemljine. Omenjene so tudi raznovrste možnosti uporabe AQUASOL protierozijske zaščite pri gradnji cest in železnic, vodnih zadrževalnikov, pri sanaciji plazne erozije, gradnji smučarskih prog ter še na mnogih drugih področjih.

 

SUMMARY

In the introduction, the author briefly explains and analyses the problems connected to land surface erosion. Further on, he states individual examples of protecting earth against rinsing in hydrotechnic. Then he describes the possibility of antierosion protection with natural weaves: AQUASOL coconut net and AQUASOL fibbre randing, which, abroad, have been used for some time now. The use of the above mentioned together with vegetative protections represent universally useful, friendly to nature, preservation of surfaces against rinsing and sweeping away of earth. Also, the author mentiones variety of ways in which AQUASOL can be used as an antierosion protection while building roads and railways, water retensions, sanitizing landsliding erosion, building skiing slopes as well as on many other areas.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si