Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 5 - 2007

Avtorji

Primož Može, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Jože Lopatič, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Darko Beg, univ. dipl. inž. grad.

PROJEKTNA NOSILNOST OSLABLJENIH PREREZOV ELEMENTOV IZ JEKEL VISOKE TRDNOSTI

UDK: 624.014.2+624.046

Povzetek | Članek obravnava nosilnost oslabljenih prerezov iz jekla visoke trdnosti. Trakovi z izvrtano luknjo (23 testov) in preklopni vijačeni spoji z enim ali dvema vijakoma (20 testov) so bili statično natezno obremenjeni do porušitve z namenom določitve najvišje nosilnosti in lokalne duktilnosti. S postopkom, podanim v Aneksu D, SIST EN 1990, so bili s statistično analizo določeni delni faktorji yM za različne modele odpornosti. Velik poudarek je dan zanesljivosti pravil za projektno nosilnost oslabljenih prerezov po evrokodih.

Povzetek

Članek obravnava nosilnost oslabljenih prerezov iz jekla visoke trdnosti. Trakovi z izvrtano luknjo (23 testov) in preklopni vijačeni spoji z enim ali dvema vijakoma (20 testov) so bili statično natezno obremenjeni do porušitve z namenom določitve najvišje nosilnosti in lokalne duktilnosti. S postopkom, podanim v Aneksu D, SIST EN 1990, so bili s statistično analizo določeni delni faktorji γM za različne modele odpornosti. Velik poudarek je dan zanesljivosti pravil za projektno nosilnost oslabljenih prerezov po evrokodih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DESIGN NET CROSS-SECTION RESISTANCE OF ELEMENTS MADE OF HIGH STRENGTH STEEL

Povzetek | Članek obravnava nosilnost oslabljenih prerezov iz jekla visoke trdnosti. Trakovi z izvrtano luknjo (23 testov) in preklopni vijačeni spoji z enim ali dvema vijakoma (20 testov) so bili statično natezno obremenjeni do porušitve z namenom določitve najvišje nosilnosti in lokalne duktilnosti. S postopkom, podanim v Aneksu D, SIST EN 1990, so bili s statistično analizo določeni delni faktorji yM za različne modele odpornosti. Velik poudarek je dan zanesljivosti pravil za projektno nosilnost oslabljenih prerezov po evrokodih.

Summary

An extensive experimental research on net cross-section failures of plates with holes (23 tests) and bolted connections (20 tests) made of high strength steel S690 is presented. The aim was to determine local ductility and resistance. The verification of various strength functions and determination of appropriate partial factor γM was done by means of statistical analysis according to Annex D of EN 1990. The emphasis is given on the reliability of Eurocode provisions for design resistance of net cross-sections.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si