Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

Živko Kajdiž, dipl. inž.
Harun Hozo, dipl. inž.

PROJEKT VIADUKTOV MALENCE 4-1 M IN 4-2M

UDK: 624.21:625.745.1

POVZETE
Članek obravnava gradnjo dveh viaduktov v sklopu vzhodne ljubljanske obvoznice na AC Šentilj-Nova Gorica, odsek Šentjakob-Malence. To je kratek opis viaduktov s poudarkom na tehnologiji gradnje. Novosti, ki smo jih uvedli za racionalizacijo gradnje, so: računalniški program za izračun nosilnih podpornih odrov, kovinski opaž za izdelavo okroglih stebrov, nosilni podporni oder sistema Hünnebeck H33, racionaliziranje podpiranja odra in opaža rebraste prekladne konstrukcije viadukta.

POVZETEK

Članek obravnava gradnjo dveh viaduktov v sklopu vzhodne ljubljanske obvoznice na AC Šentilj-Nova Gorica, odsek Šentjakob-Malence. To je kratek opis viaduktov s poudarkom na tehnologiji gradnje. Novosti, ki smo jih uvedli za racionalizacijo gradnje, so: računalniški program za izračun nosilnih podpornih odrov, kovinski opaž za izdelavo okroglih stebrov, nosilni podporni oder sistema Hünnebeck H33, racionaliziranje podpiranja odra in opaža rebraste prekladne konstrukcije viadukta.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Malence Viaducts Project

POVZETE
Članek obravnava gradnjo dveh viaduktov v sklopu vzhodne ljubljanske obvoznice na AC Šentilj-Nova Gorica, odsek Šentjakob-Malence. To je kratek opis viaduktov s poudarkom na tehnologiji gradnje. Novosti, ki smo jih uvedli za racionalizacijo gradnje, so: računalniški program za izračun nosilnih podpornih odrov, kovinski opaž za izdelavo okroglih stebrov, nosilni podporni oder sistema Hünnebeck H33, racionaliziranje podpiranja odra in opaža rebraste prekladne konstrukcije viadukta.

SUMMARY

This article discusses the construction of two viaducts forming part of the eastern Ljubljana orbital on the Šentilj-Nova Gorica motorway, Šentjakob-Malence section. There is a short description of the viaducts with an emphasis on the construction technology. The new features which we implemented to rationalise construction comprise a computer programme for calculating bearing support scaffolding, metal forms for constructing tubular columns, bearing support scaffolding of the Hünnebeck H33 system, rationalisation of scaffolding support and of the formwork for the ribbed girder construction of the viaduct.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si