Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 1973

Avtorji

univ. doc. Blaž Vogelnik, dipl. inž. arh.

Članek obravnava lupinsko konstrukcijo novega mejnega prehoda na novi avtomobilski cesti Šentilj Nova Gorica v Novi Gorici. Lupina ima razpon 56 X X 43 m in leži na štirih nogah na štirih točkovnih temeljih, ki so med seboj povezani s štirimi prednapetimi vezmi. Sama lupina je ojačena s štirimi robnimi nosilci, ki so prednapeti. Oblika lupine je bila izbrana na eksperimentalen način z obešanjem tanke neopren-ske opne. Na robovih obešene membrane so bile napeljane gibke pletene jeklene vrvice, ki so bile speljane prek škripcev, in na katere so bile obešene uteži. Z večjo ali manjšo obtežitvijo robnih vrvic se je regulirala ukrivljenost lupine v vzdolžni in pa v prečni smeri. Oblika lupine je bila fiksirana s fotograme-tričnim postopkom. Po določitvi oblike lupine je bila izvršena modelna preiskava konstrukcije, pararelno s tem pa je potekala računska preiskava. Eksperimentalna in računska pot sta pokazali enake ugotovitve.
Modelna preiskava je pokazala večkratno uklonsko varnost konstrukcije in meritve so dale skoraj iste rezultate, kot smo jih dobili po računski poti.

 

Projekt novega mejnega prehoda na avtocesti Šentilj-Nova Gorica v Novi Gorici

UDK: 721.011.18

Članek obravnava lupinsko konstrukcijo novega mejnega prehoda na novi avtomobilski cesti Šentilj Nova Gorica v Novi Gorici. Lupina ima razpon 56 X X 43 m in leži na štirih nogah na štirih točkovnih temeljih, ki so med seboj povezani s štirimi prednapetimi vezmi. Sama lupina je ojačena s štirimi robnimi nosilci, ki so prednapeti. Oblika lupine je bila izbrana na eksperimentalen način z obešanjem tanke neopren-ske opne. Na robovih obešene membrane so bile napeljane gibke pletene jeklene vrvice, ki so bile speljane prek škripcev, in na katere so bile obešene uteži. Z večjo ali manjšo obtežitvijo robnih vrvic se je regulirala ukrivljenost lupine v vzdolžni in pa v prečni smeri. Oblika lupine je bila fiksirana s fotograme-tričnim postopkom. Po določitvi oblike lupine je bila izvršena modelna preiskava konstrukcije, pararelno s tem pa je potekala računska preiskava. Eksperimentalna in računska pot sta pokazali enake ugotovitve.

Modelna preiskava je pokazala večkratno uklonsko varnost konstrukcije in meritve so dale skoraj iste rezultate, kot smo jih dobili po računski poti.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Design for the frontier station building at Nova Gorica on the new motorway Šentilj-Nova Gorica

The article deals with a shell structure of the new frontier station building on the new motorway Šentilj-Nova Gorica. The shell has a span of 56 m X 43 m and lies on four isolated footings connected by four prestressed connections. The shell itself is reinforced by four prestressed edge beams. The shape of the shell was chosen experimentally by suspending a thin neoprene membrane. Flexible plaited steel ropes equiped with suspended weights were fixed on the edges of the suspended membrane and were drawn over a pulley. The buckling of the shell was regulated by varying the amount of load on the edge ropes in the longituinal and transverse direction. The shape of the shell was determined by a photogram-metric method. The examination of the model structure and the mathematical examination were carried out after the shape had been determined. Both, the experimental and the mathematical method shoved the same result.

The examination of the model indicated multiple structural safety against buckling and practical measurements showed the same result as the mathematical proceedings.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si