Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - januar 2020

Avtorji

Rok Mlakar, univ. dipl. inž. grad.
dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.
Jernej Maher, univ. dipl. inž. grad.

PROJEKT MOSTU ČEZ MEJNO REKO MURO V CERŠAKU

UDK: 624.5:625.711.4(282)(497.4)

Povzetek l V prispevku je predstavljen projekt bodočega mostu za pešce in kolesarje
čez mejno reko Muro pri Ceršaku, ki bo zgrajen v okviru mednarodne kolesarske
povezave Ceršak–Oberschwarza med občinama Šentilj v Sloveniji in Murfeld v Avstriji.
Občina Šentilj je zaradi rastočega kolesarskega prometa in posledično možnosti širjenja
turističnih dejavnosti pristopila k trajnostnemu razvoju kolesarske infrastrukture na območju
občine, v okviru katere namerava, kot eno prvih investicij, zgraditi tudi novi most
čez reko Muro, ki bo tako postal prva stalna povezava obeh držav v toku reke Mure. Most
je zasnovan kot viseča leseno-jeklena konstrukcija preko enega razpona dolžine 86,0 m,
brez podpor v rečni strugi.
Ključne besede: most za pešce in kolesarje, Mura, Ceršak, viseči most, leseno-jeklena
konstrukcija

Povzetek

V prispevku je predstavljen projekt bodočega mostu za pešce in kolesarje čez mejno reko Muro pri Ceršaku, ki bo zgrajen v okviru mednarodne kolesarske povezave Ceršak–Oberschwarza med občinama Šentilj v Sloveniji in Murfeld v Avstriji. Občina Šentilj je zaradi rastočega kolesarskega prometa in posledično možnosti širjenja turističnih dejavnosti pristopila k trajnostnemu razvoju kolesarske infrastrukture na območju občine, v okviru katere namerava, kot eno prvih investicij, zgraditi tudi novi most čez reko Muro, ki bo tako postal prva stalna povezava obeh držav v toku reke Mure. Most je zasnovan kot viseča leseno-jeklena konstrukcija preko enega razpona dolžine 86,0 m, brez podpor v rečni strugi.

Ključne besede: most za pešce in kolesarje, Mura, Ceršak, viseči most, leseno-jeklena konstrukcija

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PROJECT FOR THE NEW BRIDGE OVER THE BORDER RIVER MURA NEAR CERŠAK

 

Povzetek l V prispevku je predstavljen projekt bodočega mostu za pešce in kolesarje
čez mejno reko Muro pri Ceršaku, ki bo zgrajen v okviru mednarodne kolesarske
povezave Ceršak–Oberschwarza med občinama Šentilj v Sloveniji in Murfeld v Avstriji.
Občina Šentilj je zaradi rastočega kolesarskega prometa in posledično možnosti širjenja
turističnih dejavnosti pristopila k trajnostnemu razvoju kolesarske infrastrukture na območju
občine, v okviru katere namerava, kot eno prvih investicij, zgraditi tudi novi most
čez reko Muro, ki bo tako postal prva stalna povezava obeh držav v toku reke Mure. Most
je zasnovan kot viseča leseno-jeklena konstrukcija preko enega razpona dolžine 86,0 m,
brez podpor v rečni strugi.
Ključne besede: most za pešce in kolesarje, Mura, Ceršak, viseči most, leseno-jeklena
konstrukcija

 

Summary

This article deals with the project of a future pedestrian and cyclist bridge over the Mura River near Ceršak, which is to be built within the Ceršak - Oberschwarza international cycling route between the municipalities of Šentilj in Slovenia and Murfeld in Austria. Due to the growing cycling traffic and consequently new possibilities of expanding tourist activities, the municipality of Šentilj has started to develop a sustainable cycling infrastructure in its region. One of the first investments into the new cycling infrastructure will be the new bridge over the Mura River in Ceršak, which will also become the first permanent connection between the two countries over the Mura River. The bridge is designed as a suspended timber-steel structure (suspension bridge) over a single span of 86,0 m in length, with no supports in the riverbed.

Key words: pedestrian and cyclist bridge, Mura, Ceršak, suspension bridge, timber-steel structure

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si