Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1967

Avtorji

Vinko Mlakar, dipl. ek.

Program za izdelavo regionalnega prostorskega plana SRS

UDK: 711.16

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Program for the elaboration of a regional space plane in the S. R. of Slovenia

Synopsis
In the field of the regional space planing, the S. R. of Slovenia was the first Yugoslav republic who decided to elaborate a regional space plan for the whole Slovenia. The regional space planning even on the international level is a comparatively new social avtivity which however keeps advancing in the practice of the space forming. The elaboration of the regional space plan of the S. R. of Slovenia has to be carried out in four working phases considered in detail in this article. The four phases are the following:
A. Analysis of the present conditions of the regional space development.
B. Starting-points, hypotheses and prognoses concerning the possible social and economical development for the elaboration of the long term plans.
C. Ideas of the space forming.
D. Proposal of a regional space plan for the S. R. of Slovenia.

Synopsis

In the field of the regional space planing, the S. R. of Slovenia was the first Yugoslav republic who decided to elaborate a regional space plan for the whole Slovenia. The regional space planning even on the international level is a comparatively new social avtivity which however keeps advancing in the practice of the space forming. The elaboration of the regional space plan of the S. R. of Slovenia has to be carried out in four working phases considered in detail in this article. The four phases are the following:

A. Analysis of the present conditions of the regional space development.

B. Starting-points, hypotheses and prognoses concerning the possible social and economical development for the elaboration of the long term plans.

C. Ideas of the space forming.

D. Proposal of a regional space plan for the S. R. of Slovenia.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si