Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1973

Avtorji

Jože Slapničar, gradb. inž.

Problemi pri gradnji Mestnega gledališča ljubljanskega

UDK: 69.059.5:69.03

Mestno gledališče ljubljansko je v letu 1971 pričelo graditi nov prizidek in preurejevati obstoječo dvorano in oder. Ker načrt novega objekta predvideva dve kleti in mezzanin, se je pojavilo vprašanje zaščite vseh sosednjih obstoječih objektov. Za to zaščito je bil izdelan poseben projekt z več variantami. Članek podrobno obravnava gradbeno problematiko in potek del, zabetoniranje temeljne plošče, adaptacijo dvorane in montažo jeklene konstrukcije.

Mestno gledališče ljubljansko je v letu 1971 pričelo graditi nov prizidek in preurejevati obstoječo dvorano in oder. Ker načrt novega objekta predvideva dve kleti in mezzanin, se je pojavilo vprašanje zaščite vseh sosednjih obstoječih objektov. Za to zaščito je bil izdelan poseben projekt z več variantami. Članek podrobno obravnava gradbeno problematiko in potek del, zabetoniranje temeljne plošče, adaptacijo dvorane in montažo jeklene konstrukcije.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The problems of the building of Municipal theatre in Ljubljana

 

Mestno gledališče ljubljansko je v letu 1971 pričelo graditi nov prizidek in preurejevati obstoječo dvorano in oder. Ker načrt novega objekta predvideva dve kleti in mezzanin, se je pojavilo vprašanje zaščite vseh sosednjih obstoječih objektov. Za to zaščito je bil izdelan poseben projekt z več variantami. Članek podrobno obravnava gradbeno problematiko in potek del, zabetoniranje temeljne plošče, adaptacijo dvorane in montažo jeklene konstrukcije.

 

In the year 1971 the Municipal Theatre in Ljubljana began to built the new wing and to reconstruct the existing theatre and stage. The plan of the new construction forsees two underground objects and mezzanine, because of this fact emerged the problem of the protection for all nearer existing objects. The special project with several variants was prepared. The author deals with the building problems and work process, especially with the foundation plate concreting, the stage adaptation, and the steel construction erection.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si