Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Avtorji

prof. dr. Rudi Rajar, dipl. gradb. inž.

PROBLEMI KAKOVOSTI VODE V MARINAH IN LUKAH S PRIMEROMA MARIN IZOLA IN KOPER

UDK: 627.21:628.19

POVZETEK
Opisane so metode, ki jih uporabljajo v svetu za zmanjševanje onesnaževanja v marinah ter metode za zagotovitev zadostne izmenjave vode v njih. Podana je tudi enostavna metoda za določitev izmenjave vode, ki jo povzroči plimovanje. Dalje so prikazani izračuni cirkulacije in izmenjave vode s tridimenzionalnim matematičnim modelom za dve slovenski marini Izola in Koper.

POVZETEK

Opisane so metode, ki jih uporabljajo v svetu za zmanjševanje onesnaževanja v marinah ter metode za zagotovitev zadostne izmenjave vode v njih. Podana je tudi enostavna metoda za določitev izmenjave vode, ki jo povzroči plimovanje. Dalje so prikazani izračuni cirkulacije in izmenjave vode s tridimenzionalnim matematičnim modelom za dve slovenski marini Izola in Koper.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE PROBLEM OF WATER QUALITY IN MARINAS AND PORTS, ILLUSTRATED WITH SOLUTIONS IN MARINAS OF IZOLA AND KOPER

 

POVZETEK
Opisane so metode, ki jih uporabljajo v svetu za zmanjševanje onesnaževanja v marinah ter metode za zagotovitev zadostne izmenjave vode v njih. Podana je tudi enostavna metoda za določitev izmenjave vode, ki jo povzroči plimovanje. Dalje so prikazani izračuni cirkulacije in izmenjave vode s tridimenzionalnim matematičnim modelom za dve slovenski marini Izola in Koper.

 

SUMMARY

Some measures for diminishing pollution in marinas are described, then methods for assuring sufficient “flushing” of marinas and harbours. A simple method for calculation of waterexchange due to tide in marinas is described. Further on simulation of velocity fields and of water-exchange by a three-dimensional hydrodynamic model for two Slovene marinas Izola and Koper is presented.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si