Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1991

Avtorji

mag. Igor Čehovin, dipl. gradb. inž.

PROBLEMATIKA ZASTAJANJA SUSPENZIJ V AKUMULACIJSKIH BAZENIH

UDK: 627.17+621.221.3

 

POVZETEK
V prispevku so naštete predvsem nekatere pomembnejše spremembe in posledice, ki nastopijo zaradi spremenjenih hidravličnih razmer v rečnem toku po izgradnji umetnih rečnih akumulacij. Procesi so medsebojno zelo povezani in časovno odvisni, zato jih je potrebno pri prognozi dogajanja v akumulaciji obravnavati kot enoten sistem.POVZETEK

 

V prispevku so naštete predvsem nekatere pomembnejše spremembe in posledice, ki nastopijo zaradi spremenjenih hidravličnih razmer v rečnem toku po izgradnji umetnih rečnih akumulacij. Procesi so medsebojno zelo povezani in časovno odvisni, zato jih je potrebno pri prognozi dogajanja v akumulaciji obravnavati kot enoten sistem.
POVZETEK
V prispevku so naštete predvsem nekatere pomembnejše spremembe in posledice, ki nastopijo zaradi spremenjenih hidravličnih razmer v rečnem toku po izgradnji umetnih rečnih akumulacij. Procesi so medsebojno zelo povezani in časovno odvisni, zato jih je potrebno pri prognozi dogajanja v akumulaciji obravnavati kot enoten sistem.
Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PROBLEMS OF THE SEDIMENT DEPOSITION IN RIVER ACUMULATIONS

SUMMARY

POVZETEK
V prispevku so naštete predvsem nekatere pomembnejše spremembe in posledice, ki nastopijo zaradi spremenjenih hidravličnih razmer v rečnem toku po izgradnji umetnih rečnih akumulacij. Procesi so medsebojno zelo povezani in časovno odvisni, zato jih je potrebno pri prognozi dogajanja v akumulaciji obravnavati kot enoten sistem.POVZETEKSUMMARY
This short presentation lists first of all some more important changes and consequences occuring due to the changed hydraulic conditions of the river flow after a construction of artificial river accumulations. The processes are highly interconnected and time-dependent, therefore they should be regarded as a single system when forecasting the occurrences in the river accumulation.SUMMARY
This short presentation lists first of all some more important changes and consequences occuring due to the changed hydraulic conditions of the river flow after a construction of artificial river accumulations. The processes are highly interconnected and time-dependent, therefore they should be regarded as a single system when forecasting the occurrences in the river accumulation.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si