Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8 - 1984

Avtorji

Željko Kokolj, dipl. gr. inž.

PROBLEMATIKA MHE V SR SLOVENIJI

Povzetek:
V danku je predstavljena aktivnost IBE na področju projektiranja, izgradnje in študij za male HE. Ugotovljeno je, da tipizacija gradbenih elementov na mogoča zaradi specifičnih terenskih pogojev. Možna je tipizacija opreme, ki jo bomo lahko dosegli, ko bo izdelan celovit pregled izkoristljivega hidroenergetskega potenciala. Podan je predlog organizacije za izgradnjo MHE, ki zagotavlja hitrejši in bolj učinkovit nastop pri izgradnji.

Povzetek:

V danku je predstavljena aktivnost IBE na področju projektiranja, izgradnje in študij za male HE. Ugotovljeno je, da tipizacija gradbenih elementov na mogoča zaradi specifičnih terenskih pogojev. Možna je tipizacija opreme, ki jo bomo lahko dosegli, ko bo izdelan celovit pregled izkoristljivega hidroenergetskega potenciala. Podan je predlog organizacije za izgradnjo MHE, ki zagotavlja hitrejši in bolj učinkovit nastop pri izgradnji.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si