Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik – 9-11 – 1990

Avtorji

dr. Miran Saje, dipl. gradb. inž., redni profesor

PRIMERI IZ MEHANIKE KONSTRUKCIJ

UDK: 624:531

POVZETEK
Mehanika ima pri raziskovalnem delu v gradbeništvu zelo pomembno vlogo. O tem se lahko prepričamo ob branju člankov v pričujočem Gradbenem vestniku. Ključnega pomena pa je njena vloga pri analizi konstrukcij. Tu igra vlogo orodja ali pa je predmet raziskovanja pri večini raziskav na konstrukcijski smeri FAGG, še posebej pa pri magistrskih in doktorskih delih. Pri tem aktivno sodeluje vrsta pedagogov. V pričujočem članku se pisec omejuje le na kratek opis nekaterih, iz mehanskega stališča zanimivejših del s področja plastičnosti, mehanike loma, teorije elastičnosti, teorije konstrukcij in prenosa toplote, ki jih je v zadnjih 15 letih pripravil sam ali s sodelavci.

POVZETEK

Mehanika ima pri raziskovalnem delu v gradbeništvu zelo pomembno vlogo. O tem se lahko prepričamo ob branju člankov v pričujočem Gradbenem vestniku. Ključnega pomena pa je njena vloga pri analizi konstrukcij. Tu igra vlogo orodja ali pa je predmet raziskovanja pri večini raziskav na konstrukcijski smeri FAGG, še posebej pa pri magistrskih in doktorskih delih. Pri tem aktivno sodeluje vrsta pedagogov. V pričujočem članku se pisec omejuje le na kratek opis nekaterih, iz mehanskega stališča zanimivejših del s področja plastičnosti, mehanike loma, teorije elastičnosti, teorije konstrukcij in prenosa toplote, ki jih je v zadnjih 15 letih pripravil sam ali s sodelavci.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EXAMPLES FROM STRUCTURAL MECHANICS

 

POVZETEK
Mehanika ima pri raziskovalnem delu v gradbeništvu zelo pomembno vlogo. O tem se lahko prepričamo ob branju člankov v pričujočem Gradbenem vestniku. Ključnega pomena pa je njena vloga pri analizi konstrukcij. Tu igra vlogo orodja ali pa je predmet raziskovanja pri večini raziskav na konstrukcijski smeri FAGG, še posebej pa pri magistrskih in doktorskih delih. Pri tem aktivno sodeluje vrsta pedagogov. V pričujočem članku se pisec omejuje le na kratek opis nekaterih, iz mehanskega stališča zanimivejših del s področja plastičnosti, mehanike loma, teorije elastičnosti, teorije konstrukcij in prenosa toplote, ki jih je v zadnjih 15 letih pripravil sam ali s sodelavci.

 

SUMMARY

Mechanics as a scientific discipline is an important basis of civil engineering. This is even more true for the structural engineering. It is only natural then that it is involved in most of the research projects at the Division of Structural Engineering at FAGG Ljubljana. This article presents some of the projects worked on by the author and his co-workers since 1975 and which are interesting from the mechanical point of view.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si