Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3,4 - 1989

Avtorji

prof. dr. Franci Kržič, dipl. gradb. inž., Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD gradbeništvo in geodezija, Katedra za metalne konstrukcije

PRIBLIŽNI RAČUN MEJNE NOSILNOSTI NEZVARJENIH IN ZVARJENIH TLAČENIH ALUMINIJASTIH PALIC

UDK: 624.04:512.6

POVZETEK

Prikazana je Dangelmaierjeva približna metoda določanja mejne nosilnosti nezvarjenih in zvarjenih tlačenih aluminijastih palic in grafično so prikazane primerjave rezultatov te metode s točnimi rešitvami, rešitvami po DIN 4113 in eksperimentalnimi rezultati. Zaradi odličnega skladanja s točnimi rešitvami in eksperimentalnimi rezultati se pričakuje, da bo metoda v bližnji bodočnosti nadomestila sedanji približni račun v predpisih DIN 4113.

Prikazana je Dangelmaierjeva približna metoda določanja mejne nosilnosti nezvarjenih in zvarjenih tlačenih aluminijastih palic in grafično so prikazane primerjave rezultatov te metode s točnimi rešitvami, rešitvami po DIN 4113 in eksperimentalnimi rezultati. Zaradi odličnega skladanja s točnimi rešitvami in eksperimentalnimi rezultati se pričakuje, da bo metoda v bližnji bodočnosti nadomestila sedanji približni račun v predpisih DIN 4113.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE APPROXIMATE CALCULATION OF ULTIMATE CAPACITY OF UNWELDED AND WELDED COMPRESSED ALU MEMBERS

SUMMARY

The Dangelmaier approximate method for the determination of ultimate capacity of unwelded and welded compressed Alu members has been given and the comparisons of the results, achieved by this method, with the solutions according to DIN 4113 with experimental results have been graphically presented. Since they excellently fit the correct solutions and experimental results as well, the method is expected to replace, in near future, the present approximate calculation in the standards DIN 4113.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si