Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Avtorji

Marijan Tomšič, dipl. inž.

PRESKRBA KRASA IN SLOVENSKE OBALE Z VODO

UDK: 628.11

POVZETEK ' ' V‘t K,..-;. b,-»
V članku primerjamo tri variante preskrbe obalnega območja in Krasa s pitno vodo, in sicer:
I. Regionalni primorski vodovod z vključitvijo vodnih virov Rižana, Malni in po potrebi akumulacije Padež.
II. Vodovod z vključitvijo izvira Rižane in akumulacij na Notranjski Reki.
III. Ojačitev kraškega vodovoda z zgraditvijo akumulacij nad obstoječim izvirom Rižane.
Po izčrpni, posebno hidrološki predstavitvi vseh variant smo prišli do sklepa, da je za realizacijo najprimernejša I. varianta z zajetjem izvira Malni pri Planini.

POVZETEK

V članku primerjamo tri variante preskrbe obalnega območja in Krasa s pitno vodo, in sicer:

I. Regionalni primorski vodovod z vključitvijo vodnih virov Rižana, Malni in po potrebi akumulacije Padež.

II. Vodovod z vključitvijo izvira Rižane in akumulacij na Notranjski Reki.

III. Ojačitev kraškega vodovoda z zgraditvijo akumulacij nad obstoječim izvirom Rižane.

Po izčrpni, posebno hidrološki predstavitvi vseh variant smo prišli do sklepa, da je za realizacijo najprimernejša I. varianta z zajetjem izvira Malni pri Planini.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

WATER SUPPLY OF KARST AND THE SLOVENIAN COAST

 

POVZETEK ' ' V‘t K,..-;. b,-»
V članku primerjamo tri variante preskrbe obalnega območja in Krasa s pitno vodo, in sicer:
I. Regionalni primorski vodovod z vključitvijo vodnih virov Rižana, Malni in po potrebi akumulacije Padež.
II. Vodovod z vključitvijo izvira Rižane in akumulacij na Notranjski Reki.
III. Ojačitev kraškega vodovoda z zgraditvijo akumulacij nad obstoječim izvirom Rižane.
Po izčrpni, posebno hidrološki predstavitvi vseh variant smo prišli do sklepa, da je za realizacijo najprimernejša I. varianta z zajetjem izvira Malni pri Planini.

 

SUMMARY

The article compares three variants of water supplies of the coast and the Karst region with the drinking water, namely:

I. Regional littoral waterworks with the inclusion of the water sources Rižana, Malni and, when needed, water retention Padež.

II. Waterworks with the inclusion of water source Rižana and the water retentions of the river Notranjska Reka.

III. Strengthening the waterworks of Rižana with additional retentions above the existing water source Rižana.

The exhaustive, specially hydrological presentation of all variants, led us to a conclusion, that the most appropriate for realisation, is the I. variant, with the inclusion of the water source Malni at Planina.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si