Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik – 9-11 – 1990

Avtorji

dr. Bojan Majes, dipl. gradb. inž.
dr. Lujo Šuklje, dipl. gradb. inž., zaslužni profesor, redni član SAZU, višji predavatelj

PREGLED RAZISKAV VPLIVA LEZENJA NA KONSOLIDACIJO ZEMLJIN

UDK: 624.131.5:31

POVZETEK
Kaa—ia» •ammmmmmmmmm* 'mmmmmsmj? *
Pregled obsega raziskave članov in sodelavcev Katedre za mehaniko tal Univerze v Ljubljani, opravljene v času od leta 1957 do 1990 na področju konsolidacije zemljin posebej glede na viskozne lastnosti in na nelinearnost reoloških in prepustnostnih sovisnosti. Dodan je seznam publikacij, ki prikazujejo metode in dosežke raziskav.

POVZETEK

Pregled obsega raziskave članov in sodelavcev Katedre za mehaniko tal Univerze v Ljubljani, opravljene v času od leta 1957 do 1990 na področju konsolidacije zemljin posebej glede na viskozne lastnosti in na nelinearnost reoloških in prepustnostnih sovisnosti. Dodan je seznam publikacij, ki prikazujejo metode in dosežke raziskav.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

REVIEW OF INVESTIGATIONS CONCERNING CREEP EFFECTS ON CONSOLIDATION OF SOILS

 

POVZETEK
Kaa—ia» •ammmmmmmmmm* 'mmmmmsmj? *
Pregled obsega raziskave članov in sodelavcev Katedre za mehaniko tal Univerze v Ljubljani, opravljene v času od leta 1957 do 1990 na področju konsolidacije zemljin posebej glede na viskozne lastnosti in na nelinearnost reoloških in prepustnostnih sovisnosti. Dodan je seznam publikacij, ki prikazujejo metode in dosežke raziskav.

 

SUMMARY

This review concerns the investigations of members and cooperators of the Chair of Soil Mechanics at the Civil Engineering Department of the University in Ljubljana, elaborated in the field of the consolidation of soils with special regard to viscous properties and to the non-linearity of rheological and permeability relationships. A list of publications is added presenting the methods and achievements of investigations.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si