Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Predstavitev društva

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (skrajšano ZDGITS) je bila ustanovljena februarja 1951 s prvotnim imenom Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov LRS in deluje neprekinjeno 67 let. Ves čas delovanja izdaja tudi svoje stanovsko glasilo „Gradbeni vestnik”, ki velja za edino slovensko strokovno-znanstveno revijo, ki predstavlja domači in tuji strokovni javnosti znanstvene in strokovne dosežke z vseh področij graditve in industrije gradbenega materiala.

ZDGITS danes združuje poleg posameznih članov še 4 regionalna društva gradbenih inženirjev in tehnikov in 4 specializirana društva.

a) Regionalna društva:                     

1. DGIT Maribor                               
2. DGIT Velenje                                
3. DGIT Celje                                   
4. DGIT Novo mesto                         

b.) Specializirana društva:

1. Slovensko društvo za zaščito voda
2. Slovensko geotehniško društvo
3. Slovensko društvo gradbenih konstrukterjev
4. Slovensko društvo za potresno inženirstvo

Društva delujejo kot samostojni pravni subjekti na svojem območju oz. svojem strokovnem področju in so prostovoljno včlanjena v ZDGITS, pod okriljem katere uresničujejo skupne stanovske in strokovne interese.

Status društva, ki deluje v javnem interesu:

Ministrstvo RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je 25.05.2006, z odločbo št. 0142-88/2006/4, podelilo Zvezi društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ter ZDGITS ocenilo kot društvo, katerega namen in delovanje presegata uresničevanje interesov njenih članov ter je splošno koristno. Pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ZDGITS izpolnjuje zlasti s publicistično dejavnostjo in izvajanjem seminarjev, saj s tem spodbuja in izvaja namene ali dejavnost v skladu z nacionalnim raziskovalnim programom.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.

Sveže novice

Posvet "ZADRŽEVALNIKI - AKTIVNI UKREP V PRILAGODITVI PODNEBNIM SPREMEMBAM"

4.12.2020
Spletna konferenca
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetovanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  »