Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik – 9-11 – 1990

Avtorji

dr. Peter Fajfar, dipl. gradb. inž., redni profesor, dopisni član SAZU
dr. Matej Fischinger, dipl. gradb. inž., docent

POTRESNOVARNO PROJEKTIRANJE OBJEKTOV VISOKE GRADNJE

UDK: 624.9:699.841

 

POVZETEK
V članku je podan pregled dela raziskovalne skupine, ki se v IKPIR FAGG zadnjih dvajset let ukvarja z raziskovalnim, razvojnim in strokovnim delom na področju potresnovarnega projektiranja stavb. Raziskave so se nanašale predvsem na probleme linearne in nelinearne analize stavb ter na probleme v zvezi s predpisi. Priložen je spisek izbranih objavljenih del v domači in tuji strokovni literaturi.

 

POVZETEK

V članku je podan pregled dela raziskovalne skupine, ki se v IKPIR FAGG zadnjih dvajset let ukvarja z raziskovalnim, razvojnim in strokovnim delom na področju potresnovarnega projektiranja stavb. Raziskave so se nanašale predvsem na probleme linearne in nelinearne analize stavb ter na probleme v zvezi s predpisi. Priložen je spisek izbranih objavljenih del v domači in tuji strokovni literaturi.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF BUILDINGS Research and development in IKPIR

SUMMARY

An overview of the work of the research team in IKPIR, which has been for the last twenty years involved in research, development and consulting work in the field of earthquake resistant design of buildings, is given in the paper. Research has been mainly concentrated on linear and nonlinear analyses as well as on problems connected with aseismic codes. A list of selected references in national and international professional literature is presented.

POVZETEK
V članku je podan pregled dela raziskovalne skupine, ki se v IKPIR FAGG zadnjih dvajset let ukvarja z raziskovalnim, razvojnim in strokovnim delom na področju potresnovarnega projektiranja stavb. Raziskave so se nanašale predvsem na probleme linearne in nelinearne analize stavb ter na probleme v zvezi s predpisi. Priložen je spisek izbranih objavljenih del v domači in tuji strokovni literaturi.SUMMARY
An overview of the work of the research team in IKPIR, which has been for the last twenty years involved in research, development and consulting work in the field of earthquake resistant design of buildings, is given in the paper. Research has been mainly concentrated on linear and nonlinear analyses as well as on problems connected with aseismic codes. A list of selected references in national and international professional literature is presented.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si