Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Avtorji

Matjaž Godec, dipl. inž. gradb.
Mag. Renato Vidrih, dipl. inž. geol.

POTRESNA OGROŽENOST CENTRA LJUBLJANE

UDK: 699.841(497.12)

POVZETE K ■ ^
Potresna ogroženost nam kaže pričakovane potresne izgube v določenem času na določenem prostoru. Izdelana je na podlagi karte potresne mikrorajonizacije in podatkov o potresni ranljivosti objektov v mestu Ljubljani. Rezultate smo uporabili na območju nekdanje občine Ljubljana Center, kjer so bili zbrani potrebni podatki o objektih in uporabnikih.
V scenariju ocene potresne ogroženosti smo predpostavili nastanek potresa v večernih urah, ko so stanovalci večinoma doma, poslovni prostori pa so v glavnem prazni.

POVZETEK

Potresna ogroženost nam kaže pričakovane potresne izgube v določenem času na določenem prostoru. Izdelana je na podlagi karte potresne mikrorajonizacije in podatkov o potresni ranljivosti objektov v mestu Ljubljani. Rezultate smo uporabili na območju nekdanje občine Ljubljana Center, kjer so bili zbrani potrebni podatki o objektih in uporabnikih.

V scenariju ocene potresne ogroženosti smo predpostavili nastanek potresa v večernih urah, ko so stanovalci večinoma doma, poslovni prostori pa so v glavnem prazni.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE SEISMIC HAZARD IN THE LJUBLJANA CENTER DISTRICT

POVZETE K ■ ^
Potresna ogroženost nam kaže pričakovane potresne izgube v določenem času na določenem prostoru. Izdelana je na podlagi karte potresne mikrorajonizacije in podatkov o potresni ranljivosti objektov v mestu Ljubljani. Rezultate smo uporabili na območju nekdanje občine Ljubljana Center, kjer so bili zbrani potrebni podatki o objektih in uporabnikih.
V scenariju ocene potresne ogroženosti smo predpostavili nastanek potresa v večernih urah, ko so stanovalci večinoma doma, poslovni prostori pa so v glavnem prazni.

SUMMARY

The article gives a seismic hazard analysis for the Ljubljana Center district. On the basis of the seismic hazard map, an assessment of expected seismic damage, i. e. seismic hazard has been made.

Because of the limited availability of information, only local residents are considered as endangered, which suits the circumstances of an earthquake taking place at night. Of course, quite another situation is also possible since in the course of daily migration the number of people in Ljubljana Center increases by 100% compared to the situation at night.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si