Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Avtorji

Mag. Renato Vidrih, dipl. inž. geol.
Matjaž Godec, dipl. inž. gradb.

POTRESNA NEVARNOST MESTA LJUBLJANE

UDK: 699.841(497.12)

POVZETE K - ..... ... ..
Ljubljana leži v ljubljanskem seizmogenem bloku, ki pripada gorenjsko-ljubljanskemu seizmogenemu območju. Po sproščeni potresni energiji to območje uvrščamo pred idrijsko in krško-brežiško. V širši okolici mesta je v preteklosti nastalo 59 potresov, ki so dosegli VI. ali višjo stopnjo po MSK lestvici in torej povzročali manjšo ali večjo gmotno škodo. 31. potresov je doseglo VI. stopnjo, 9 potresov med VI. in VII. stopnjo, 10 potresov VII. stopnjo, 4 potresi med VII. in Vlil. stopnjo, 4 potresi Vlil. stopnjo in eden med Vlil. in IX. stopnjo. Največje učinke je dosegel potresni sunek 14. aprila 1895 z magnitudo 5,8 stopnje po Richterjevi lestvici. Poleg gmotne škode je zahteval tudi deset življenj. Na podlagi karte povratnih dob potresov za 500 let, seizmoloških podatkov in geološke zgradbe, smo izdelali karto potresne mikrorajonizacije, ki pa je zaradi premalo podatkov, predvsem pa niso bile narejene mikroseizmične meritve, uporabna le za namene civilne zaščite.

POVZETEK

Ljubljana leži v ljubljanskem seizmogenem bloku, ki pripada gorenjsko-ljubljanskemu seizmogenemu območju. Po sproščeni potresni energiji to območje uvrščamo pred idrijsko in krško-brežiško. V širši okolici mesta je v preteklosti nastalo 59 potresov, ki so dosegli VI. ali višjo stopnjo po MSK lestvici in torej povzročali manjšo ali večjo gmotno škodo. 31. potresov je doseglo VI. stopnjo, 9 potresov med VI. in VII. stopnjo, 10 potresov VII. stopnjo, 4 potresi med VII. in VIII. stopnjo, 4 potresi VIII. stopnjo in eden med VIII. in IX. stopnjo. Največje učinke je dosegel potresni sunek 14. aprila 1895 z magnitudo 5,8 stopnje po Richterjevi lestvici. Poleg gmotne škode je zahteval tudi deset življenj. Na podlagi karte povratnih dob potresov za 500 let, seizmoloških podatkov in geološke zgradbe, smo izdelali karto potresne mikrorajonizacije, ki pa je zaradi premalo podatkov, predvsem pa niso bile narejene mikroseizmične meritve, uporabna le za namene civilne zaščite.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SEISMIC HAZARD IN LJUBLJANA

POVZETE K - ..... ... ..
Ljubljana leži v ljubljanskem seizmogenem bloku, ki pripada gorenjsko-ljubljanskemu seizmogenemu območju. Po sproščeni potresni energiji to območje uvrščamo pred idrijsko in krško-brežiško. V širši okolici mesta je v preteklosti nastalo 59 potresov, ki so dosegli VI. ali višjo stopnjo po MSK lestvici in torej povzročali manjšo ali večjo gmotno škodo. 31. potresov je doseglo VI. stopnjo, 9 potresov med VI. in VII. stopnjo, 10 potresov VII. stopnjo, 4 potresi med VII. in Vlil. stopnjo, 4 potresi Vlil. stopnjo in eden med Vlil. in IX. stopnjo. Največje učinke je dosegel potresni sunek 14. aprila 1895 z magnitudo 5,8 stopnje po Richterjevi lestvici. Poleg gmotne škode je zahteval tudi deset življenj. Na podlagi karte povratnih dob potresov za 500 let, seizmoloških podatkov in geološke zgradbe, smo izdelali karto potresne mikrorajonizacije, ki pa je zaradi premalo podatkov, predvsem pa niso bile narejene mikroseizmične meritve, uporabna le za namene civilne zaščite.

SUMMARY

The area of the City of Ljubljana and its vicinity ranks among the seismically most active regions in Slovenia, which is corroborated by the released seismic energy. The most powerful earthquake took place on April 14, 1895 at 22.: 17 UTC. It measured 5.8 on the Richter scale and its strongest devastating effects were between VIII and IX MSK. The numerous faults that criss-cross the area extend in four main directions. The oldest faults extend east-west and are seismically inactive. Dinaric faults stretch northwest-southeast and are partly active. Likewise partly active are transverse Dinaric faults extending northeast-southwest. The most active are faults of later geological development north-south. The map of the seismic microzonation of Ljubljana is based on the probability seismic map for a return period of 500 years (VIII MSK for Ljubljana), which is requisite for the construction of high-rise buildings in seismic areas. According to geological structures, these areas are ranked by expected levels of seismic activity as VIII1, VIII2, VIII3, IX2, IX3. The results indicate an approximate seismic hazard estimate. For a more accurate estimate, the existing data should be supplemented by field work results.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si