Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 15,16 - 1953

Avtorji

M. K.

POSVETOVANJE O VODNOGOSPODARSKIH OSNOVAH IN OSNOVNIH PROJEKTIH DNE 20. X. 1952 V MARIBORU

UDK: 627.133:061.3

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si