Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1984

Avtorji

Milenko Rebić, dipl. inž. fiz.

PORAZDELITEV KRITIČNE IN PORUŠNE OBREMENITVE IN DOLOČITEV FAKTORJA POKLJIVOSTI

UDK: 624.044+620.179.16

 

Izvleček
Med obremenjevanjem vzorcev betona smo zasledovali akustično emisijo (AE) in čas preleta ultrazvočnega impulza.
Kritično obremenitev tj. obremenitev, pri kateri se začenjajo notranje poškodbe preizkušancev, smo določili iz diagramov odvisnosti akustične emisije od obremenitve (a) in diagramov odvisnosti časa preleta ultrazvočnega impulza od obremenitve.
Razmerje med kritično (crc) in porušno obreme-
nitvijo (<rr) je definirano kot faktor pokljivostif =
Ta znaša za duktilne materiale 0, za krhke pa 1. S preiskavami smo dokazali, da faktor pokljivosti določimo enako natančno tako z akustično emisijo kot meritvami časa preleta ultrazvočnega impulza. Ugotovili smo še, da je statistična porazdelitev faktorjev pokljivosti širša kot porazdelitev porušnih obremenitev. Področje obremenitev, pri katerih nastajajo poškodbe, je torej širše od področja obremenitev, kjer pride do porušitev.
Referirano na mednarodni konferenci »International Conference on in-situ Nondestructive Testing of Concrete« Ottawa 2.—5. oktober 1984, Canada.

 

Izvleček

Med obremenjevanjem vzorcev betona smo zasledovali akustično emisijo (AE) in čas preleta ultrazvočnega impulza.

Kritično obremenitev tj. obremenitev, pri kateri se začenjajo notranje poškodbe preizkušancev, smo določili iz diagramov odvisnosti akustične emisije od obremenitve (a) in diagramov odvisnosti časa preleta ultrazvočnega impulza od obremenitve.

Razmerje med kritično (crc) in porušno obreme-

nitvijo (<rr) je definirano kot faktor pokljivostif =

Ta znaša za duktilne materiale 0, za krhke pa 1. S preiskavami smo dokazali, da faktor pokljivosti določimo enako natančno tako z akustično emisijo kot meritvami časa preleta ultrazvočnega impulza. Ugotovili smo še, da je statistična porazdelitev faktorjev pokljivosti širša kot porazdelitev porušnih obremenitev. Področje obremenitev, pri katerih nastajajo poškodbe, je torej širše od področja obremenitev, kjer pride do porušitev.

Referirano na mednarodni konferenci »International Conference on in-situ Nondestructive Testing of Concrete« Ottawa 2.—5. oktober 1984, Canada.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE DISTRIBUTION OF CRITICAL AND RUPTURE LOADS AND DETERMINATION OF THE FACTOR OF CRACKABILITY

 

Izvleček
Med obremenjevanjem vzorcev betona smo zasledovali akustično emisijo (AE) in čas preleta ultrazvočnega impulza.
Kritično obremenitev tj. obremenitev, pri kateri se začenjajo notranje poškodbe preizkušancev, smo določili iz diagramov odvisnosti akustične emisije od obremenitve (a) in diagramov odvisnosti časa preleta ultrazvočnega impulza od obremenitve.
Razmerje med kritično (crc) in porušno obreme-
nitvijo (<rr) je definirano kot faktor pokljivostif =
Ta znaša za duktilne materiale 0, za krhke pa 1. S preiskavami smo dokazali, da faktor pokljivosti določimo enako natančno tako z akustično emisijo kot meritvami časa preleta ultrazvočnega impulza. Ugotovili smo še, da je statistična porazdelitev faktorjev pokljivosti širša kot porazdelitev porušnih obremenitev. Področje obremenitev, pri katerih nastajajo poškodbe, je torej širše od področja obremenitev, kjer pride do porušitev.
Referirano na mednarodni konferenci »International Conference on in-situ Nondestructive Testing of Concrete« Ottawa 2.—5. oktober 1984, Canada.

 

During the compressive loading of 20 cm and 10 cm concrete cubes, acoustic emission (AE) and the ultrasonic pulse transit time were measured.

The critical load (<rc) at which the internal structure of the concrete begins to be damaged is determined from the AE- a and transit-time/a diagrams. The ratio between <jc and <7r, the rapture load, is defined as the craokability factor F = ajar This factor increases from zero (for ideally ductile materials) towards a value of 1.0 (for completely brittle materials).

From the tests described it follows that the factor F has practically the same value whether it is determined from AE or ultrasonic measurements. It also follows that the statistical distribution of the factor F is wider than the distribution of the rapture loads, which means that the start of the irreversible changes lies in a wider range of loading than the rupture load.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si