Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1991

Avtorji

prof. Dr. Jure Banovec, dipl. gradb. inž.
Leon Hladnik, študent

POMEN ROTACIJSKE KAPACITETE PRI ELASTIČNO-PLASTIČNI ANALIZI RAVNINSKIH OKVIROV

UDK: 624.014.2.072.33:624.046:531.25

POVZETEK
Članek podaja osnove računskega postopka rotacijske kapacitete prerezov jeklenih ravninskih okvirov. Računski primeri kažejo vpliv rotacijske kapacitete na nosilnost oziroma duktilnost konstrukcije.

POVZETEK

Članek podaja osnove računskega postopka rotacijske kapacitete prerezov jeklenih ravninskih okvirov. Računski primeri kažejo vpliv rotacijske kapacitete na nosilnost oziroma duktilnost konstrukcije.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

POMEN ROTACIJSKE KAPACITETE PRI ELASTIČNO-PLASTIČNI ANALIZI RAVNINSKIH OKVIROV

 

POVZETEK
Članek podaja osnove računskega postopka rotacijske kapacitete prerezov jeklenih ravninskih okvirov. Računski primeri kažejo vpliv rotacijske kapacitete na nosilnost oziroma duktilnost konstrukcije.

 

SUMMARY

The article deals with the basis of the rotational capacity of the steel plane frames. The numerical examples show the influence of the rotational capacity on load-carrying capacity or rather ductility of structures.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si