Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987

Avtorji

Boštjan Hočevar, dipl. inž. kem., višji raziskovalni sodelavec

POLIMERNI BETONI

UDK: 691.3:678.6/.7

Povzetek
Razvoj polimernih betonov poteka tako v okviru novih formulacij kakor tudi področij uporabe. Zaradi dobrih in slabih lastnosti je potrebna pravilna izbira materiala pri projektiranju ter natančnost pri izvajanju del. Razmeroma kratka doba razvoja in uporabe terja dodatne izkušnje in preiskave takih materialov, hkrati pa spodbuja k novim, boljšim formulacijam. Izkušnje kažejo, da so primeri sanacij in prefabriciranih elementov z uporabo polimernih betonov v praksi dokaj uspešni. Iz tega izhaja, da je razvoj polimernih betonov upravičen, uporaba pa primerna tam, kjer so ekonomski in tehnični kazalci ugodni za aplikacijo in smiselnost uporabe. Letna proizvodnja polimernih betonov na Japonskem je prek 50.000 ton, v ZDA prek 100.000 ton, v Sovjetski zvezi prek 50.000 ton (1981); te številke kažejo na razvoj, pomen in možnosti uporabe polimernih betonov v prihodnosti.
Razvoj proizvodov s področja polimernih betonov, formuliranih na ZRMK, rezultate preiskav ter aplikacije le-teh bomo podali v nadaljevanjih.

Povzetek

Razvoj polimernih betonov poteka tako v okviru novih formulacij kakor tudi področij uporabe. Zaradi dobrih in slabih lastnosti je potrebna pravilna izbira materiala pri projektiranju ter natančnost pri izvajanju del. Razmeroma kratka doba razvoja in uporabe terja dodatne izkušnje in preiskave takih materialov, hkrati pa spodbuja k novim, boljšim formulacijam. Izkušnje kažejo, da so primeri sanacij in prefabriciranih elementov z uporabo polimernih betonov v praksi dokaj uspešni. Iz tega izhaja, da je razvoj polimernih betonov upravičen, uporaba pa primerna tam, kjer so ekonomski in tehnični kazalci ugodni za aplikacijo in smiselnost uporabe. Letna proizvodnja polimernih betonov na Japonskem je prek 50.000 ton, v ZDA prek 100.000 ton, v Sovjetski zvezi prek 50.000 ton (1981); te številke kažejo na razvoj, pomen in možnosti uporabe polimernih betonov v prihodnosti.

Razvoj proizvodov s področja polimernih betonov, formuliranih na ZRMK, rezultate preiskav ter aplikacije le-teh bomo podali v nadaljevanjih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si