Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2 - 1970

Avtorji

Sergije Kolobov, dipl. inž.

Pogled na naše današnje predpise za projektiranje in izvajanje zidanih objektov

UDK: 35:721.011.2:69.001.3

Prvi del članka obravnava naše predpise za zidove, ki veljajo od leta 1949 naprej, in pa predpise za graditev na seizmičnih področjih, izdane v septembru 1964. V drugem delu so prikazane možnosti s pomočjo novega tretiranja osnovnih konstrukcij zidanih zgradb, to je zidov, da bi ustvarili pogoje za nove, dokončne predpise, ki bi omogočili zanesljivo projektiranje s tem materialom. Novi, dokončni predpisi bodo koristni zlasti zato, ker je sedaj opaziti splošen pojav v vseh projektantskih organizacijah, da se projektanti izogibajo projektiranju opečnih objektov, to pa zato, ker jih ne znamo več projektirati, čeprav za te vrste gradnje obstoje dolgoletna tradicija in dobra obrtna izkustva.
Iz tega razloga ni smotrno omejevati s predpisi višino zidanih objektov, ampak je treba to rešitev prepustiti odločitvi konstruktorja in. statičnemu računu.

Prvi del članka obravnava naše predpise za zidove, ki veljajo od leta 1949 naprej, in pa predpise za graditev na seizmičnih področjih, izdane v septembru 1964. V drugem delu so prikazane možnosti s pomočjo novega tretiranja osnovnih konstrukcij zidanih zgradb, to je zidov, da bi ustvarili pogoje za nove, dokončne predpise, ki bi omogočili zanesljivo projektiranje s tem materialom. Novi, dokončni predpisi bodo koristni zlasti zato, ker je sedaj opaziti splošen pojav v vseh projektantskih organizacijah, da se projektanti izogibajo projektiranju opečnih objektov, to pa zato, ker jih ne znamo več projektirati, čeprav za te vrste gradnje obstoje dolgoletna tradicija in dobra obrtna izkustva.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

OUR PRESENT PRESCRIPTIONS FOR PLANING AND EXECUTING OF HIGH BUILDINGS

 

Prvi del članka obravnava naše predpise za zidove, ki veljajo od leta 1949 naprej, in pa predpise za graditev na seizmičnih področjih, izdane v septembru 1964. V drugem delu so prikazane možnosti s pomočjo novega tretiranja osnovnih konstrukcij zidanih zgradb, to je zidov, da bi ustvarili pogoje za nove, dokončne predpise, ki bi omogočili zanesljivo projektiranje s tem materialom. Novi, dokončni predpisi bodo koristni zlasti zato, ker je sedaj opaziti splošen pojav v vseh projektantskih organizacijah, da se projektanti izogibajo projektiranju opečnih objektov, to pa zato, ker jih ne znamo več projektirati, čeprav za te vrste gradnje obstoje dolgoletna tradicija in dobra obrtna izkustva.
Iz tega razloga ni smotrno omejevati s predpisi višino zidanih objektov, ampak je treba to rešitev prepustiti odločitvi konstruktorja in. statičnemu računu.

The first part of the paper treats our prescriptions for brick walls, which are available from 1949 onward, and also prescriptions for building on seismic areas, published in September 1964. In the second part there are shown the possibilities by new treating of elementary constructions of high buildings, it means of brick walls for setting up the conditions for new, final prescriptions which would make possible a reliable planing with this material. New final prescriptions will be useful especially because now we can notice in all planing organisations a common appearance that projectors elude of planing brick buildings and this because we don’t know any more how to plan them, though many years' tradition and good technical experiences exist for this kind of building.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si