Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2,3 - 1977

Avtorji

Neža Exel, dipl. inž. metalurg.

Pocinkana betonska armatura

UDK: 624.012.45

Korozijski poskusi s pocinkano armaturo v betonu in eletrokemijske meritve v elektrolitih s pH 12,6, 9 in 7, kot tudi pregled tujih podatkov kažejo, da je uporaba pocinkane armature za ojačeni beton smotrna

Korozijski poskusi s pocinkano armaturo v betonu in eletrokemijske meritve v elektrolitih s pH 12,6, 9 in 7, kot tudi pregled tujih podatkov kažejo, da je uporaba pocinkane armature za ojačeni beton smotrna

a) v tankostenskih betonskih elementih, v katerih cink ščiti jeklo pri karbonatizaciji oz. znižanju pH betona,

b) v betonu, ki je ogrožen od kloridov kot npr. v obmorskem ozračju in c) v industrijskem ozračju. Vsa armatura v betonu naj bo pocinkana, kajti pri spoju pocinkane z golo armaturo se ne moremo zanesti, da bo cink katodno ščitil golo jeklo. V prednapetem betonu zaenkrat pocinkane armature ne priporočamo.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Zinc-coated reinforcement in concrete

 

Korozijski poskusi s pocinkano armaturo v betonu in eletrokemijske meritve v elektrolitih s pH 12,6, 9 in 7, kot tudi pregled tujih podatkov kažejo, da je uporaba pocinkane armature za ojačeni beton smotrna

 

Corrosion tests with zinc-coated reinforcement in concrete and electrochemical measurements in electrolytes of pH 12.6, 9 and 7, as well as a survey of foreign data, confirm the suitability of zinc-coated reinforcement a) in thin-walled concrete elements in which the steel is protected by zinc during carbonatization and at lower pH values, b) in concrete threatened by chlorides, e. g. as in marine atmospheres and c) in industrial atmospheres. All the reinforcement in the concrete should be zinc-coated, because at the contact between the zinc-coated surfaces and the bare reinforcement there is no guarantee for the cathodic protection of the bare steel. For prestressed concrete the use of zinc-coated reinforcement is not advised for the present time.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si