Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Andrej Rihtaršič, dipl. inž. gr., vodja nadzora

PO AVTOCESTI A1 KARAVANKE-BREGANA OD KARAVANŠKEGA PREDORA PROTI VRBI

UDK: 625.711.4

POVZETEK
Po dograditvi Karavanškega predora je bilo nujno pričeti in čimprej dograditi tudi AC med Hrušico in Vrbo, predvsem v funkciji jeseniške obvoznice, ki bo sploh zagotovila obratovanje predora. V članku so opisani pristopi in problemi načrtovalcev in graditeljev na tem ekološko in urbanistično občutljivem ter geološko in morfološko neugodnem potezu. Delno so opisani spremljajoči objekti in podani osnovni podatki gradbenih količin, ki dajejo predstavo o obsegu celotne investicije.

POVZETEK

Po dograditvi Karavanškega predora je bilo nujno pričeti in čimprej dograditi tudi AC med Hrušico in Vrbo, predvsem v funkciji jeseniške obvoznice, ki bo sploh zagotovila obratovanje predora. V članku so opisani pristopi in problemi načrtovalcev in graditeljev na tem ekološko in urbanistično občutljivem ter geološko in morfološko neugodnem potezu. Delno so opisani spremljajoči objekti in podani osnovni podatki gradbenih količin, ki dajejo predstavo o obsegu celotne investicije.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ALONG THE MOTORWAY A1 KARAVANKE-BREGANA FROM THE TUNNEL OF KARAVANKE TOWARDS VRBA

 

POVZETEK
Po dograditvi Karavanškega predora je bilo nujno pričeti in čimprej dograditi tudi AC med Hrušico in Vrbo, predvsem v funkciji jeseniške obvoznice, ki bo sploh zagotovila obratovanje predora. V članku so opisani pristopi in problemi načrtovalcev in graditeljev na tem ekološko in urbanistično občutljivem ter geološko in morfološko neugodnem potezu. Delno so opisani spremljajoči objekti in podani osnovni podatki gradbenih količin, ki dajejo predstavo o obsegu celotne investicije.

 

SUMMARY

It was necessary and urgent after the completion of the tunnel of Karavanke to start as soon as possible with the construction of the motorway between Hrušica and Vrba, mainly in a function of the bypass of Jesenice, assuring the operation of the tunnel. The article describes accesses and the problems of both the designers and the constructors on this ecologically and town-planning sensitive and geologically and morphologically unfavourable route. There are here partially described also parallel structures and presented basic data on construction quantities, giving an idea on the volume of the overall investment.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si