Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1995

Avtorji

Projektanti GRADISA, Biro za projektiranje Maribor - včeraj, danes in jutri

PETDESETLETNE IZKUŠNJE GRADISA PRI GRADNJI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

UDK: 624.1/.8

POVZETE * " - -
Članek opisuje problematiko gradnje premostitvenih objektov iz armiranega betona. Poseben pudarek je v članku namenjen premostitvenim objektom, narejenih z montažno gradnjo, ki jo je osvojil GRADIS. Opisan je tudi razvoj gradnje takih konstrukcij in dana kratka primerjava med montažnimi in klasičnimi tovrstnimi konstrukcijami.
Konec članka opisuje trend razvoja premostitvenih objektöv pri nas in s stališča firme GRADIS.

POVZETEK

Članek opisuje problematiko gradnje premostitvenih objektov iz armiranega betona. Poseben pudarek je v članku namenjen premostitvenim objektom, narejenih z montažno gradnjo, ki jo je osvojil GRADIS. Opisan je tudi razvoj gradnje takih konstrukcij in dana kratka primerjava med montažnimi in klasičnimi tovrstnimi konstrukcijami.

Konec članka opisuje trend razvoja premostitvenih objektov pri nas in s stališča firme GRADIS.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

GRADIS’ 50-YEAR EXPERIENCE IN THE CONSTRUCTION OF BRIDGING STRUCTURES

POVZETE * " - -
Članek opisuje problematiko gradnje premostitvenih objektov iz armiranega betona. Poseben pudarek je v članku namenjen premostitvenim objektom, narejenih z montažno gradnjo, ki jo je osvojil GRADIS. Opisan je tudi razvoj gradnje takih konstrukcij in dana kratka primerjava med montažnimi in klasičnimi tovrstnimi konstrukcijami.
Konec članka opisuje trend razvoja premostitvenih objektöv pri nas in s stališča firme GRADIS.

SUMMARY

The article treats the problems encountered in the construction of prestressed concrete bridging structures. A special emphasis in the article is laid upon bridging structures constructed using prefabrication techniques mastered by GRADIS. The course of development of such constructions is also given, together with short comparison between prestressed and classic constructions of the kind.

Described at the end of the article is the trend of development in the field of construction of bridging structures in our country in general and as viewed from the standpoint of GRADIS company.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si