Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1970

Avtorji

Alfonz Dobovišek, dipl. inž.

Perspektivni razvoj tehničnih sredstev in delovnih procesov na železnici

UDK: 625.1:658.54

 

Članek obravnava sedanje stanje tehničnih sredstev in delovnih procesov na železnici v območju SR Slovenije, navaja zaostalost v tehničnem razvoju tako glede prog, vozil, opreme, mehanizacije in varnostnih ter obveščevalnih naprav. Podrobno navaja sedanjo modernizacijo naših železnic in možnosti v prihodnje. Modernizacija zajema vsa področja in panoge potniškega in tovornega prometa na železnicah v SR Sloveniji.

 

Članek obravnava sedanje stanje tehničnih sredstev in delovnih procesov na železnici v območju SR Slovenije, navaja zaostalost v tehničnem razvoju tako glede prog, vozil, opreme, mehanizacije in varnostnih ter obveščevalnih naprav. Podrobno navaja sedanjo modernizacijo naših železnic in možnosti v prihodnje. Modernizacija zajema vsa področja in panoge potniškega in tovornega prometa na železnicah v SR Sloveniji.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE FUTURE DEVELOPMENT OF TECHNICAL MEANS AND OF WORKING PROCEEDINGS ON THE RAILWAY

 

Članek obravnava sedanje stanje tehničnih sredstev in delovnih procesov na železnici v območju SR Slovenije, navaja zaostalost v tehničnem razvoju tako glede prog, vozil, opreme, mehanizacije in varnostnih ter obveščevalnih naprav. Podrobno navaja sedanjo modernizacijo naših železnic in možnosti v prihodnje. Modernizacija zajema vsa področja in panoge potniškega in tovornega prometa na železnicah v SR Sloveniji.

 

The paper treats the actual situation of technical means and of working proceedings in the limits of SR of Slovenia, it specifies our backwardness in the technical development of railway /lines, wagons, equipment, mechanization, and of safety and signalling devices.- The paper specifies the present modernization of our railways and- the possibilities in the future. The modernization takes all fields and branches of the passenger’s and goods traffic on the railways in SR Slovenia. 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si