Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

doc. dr. Matej Fischinger, dipl. gradb. inž.
prof. dr. Peter Fajfar, dipl. gradb. inž.
mag. Lojze Bevc, dipl. gradb. inž.

PROJEKTIRANJE MOSTOV NA POTRESNIH OBMOČJIH

UDK: 624.21:699.841

 

POVZETEK
Obravnavana je problematika potresnovarnega projektiranja mostov. Najprej je podan pregled poškodb mostov med potresi v novejšem času, nato pa so opisani sodobni postopki projektiranja mostov ter stanje ustreznih predpisov in programske opreme v svetu in pri nas. V ilustracijo je prikazan primer seizmične analize viadukta Reber.

 

POVZETEK

Obravnavana je problematika potresnovarnega projektiranja mostov. Najprej je podan pregled poškodb mostov med potresi v novejšem času, nato pa so opisani sodobni postopki projektiranja mostov ter stanje ustreznih predpisov in programske opreme v svetu in pri nas. V ilustracijo je prikazan primer seizmične analize viadukta Reber.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ASEISMIC DESIGN OF BRIDGES

SUMMARY
Some problems of the aseismic design of bridges are discussed. First, typical damage to bridges observed during recent earthquakes is analysed. Than, basic principles of modern aseismic design procedures are desribed, followed by a review of the relevant codes and computer software. As an illustration, the aseismic design procedure applied for the viaduct »Reber« is reviewed.

SUMMARY

Some problems of the aseismic design of bridges are discussed. First, typical damage to bridges observed during recent earthquakes is analysed. Than, basic principles of modern aseismic design procedures are desribed, followed by a review of the relevant codes and computer software. As an illustration, the aseismic design procedure applied for the viaduct »Reber« is reviewed.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si