Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Matjaž Makarovič, dipl. inž. kem., samostoj. raziskov.
mag. Vera Apih, razisk. svetnik

PARAMETRI, KI VPLIVAJO NA TRAJNOST TANKOSLOJNIH OMETOV NA TOLOTNOIZOLATIVNIH FASADNIH SISTEMIH

UDK: 699.86:692.29

POVZETEK
V referatu je prikazana problematika toplotno izoliranih fasadnih oblog z vidika možnosti nastajanja poškodb.
Podrobneje so obdelana napetostna stanja v zaključnih slojih zaradi delovanja temperaturnih razlik.

POVZETEK

V referatu je prikazana problematika toplotno izoliranih fasadnih oblog z vidika možnosti nastajanja poškodb.

Podrobneje so obdelana napetostna stanja v zaključnih slojih zaradi delovanja temperaturnih razlik.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PARAMETERS AFFECTING LONGTERM SERVICE OF THIN LAYER MORTARS OF FACADE THERMALINSUALATION SYSTEMS

 

POVZETEK
V referatu je prikazana problematika toplotno izoliranih fasadnih oblog z vidika možnosti nastajanja poškodb.
Podrobneje so obdelana napetostna stanja v zaključnih slojih zaradi delovanja temperaturnih razlik.

 

SUMMARY

In the study problems connected with the occurrence of damages on thermal insulating linings of exterior walls are presented.

Stress situations appearing in final layers because of temperature effects are studied into detail.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si