Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - januar 2009

Avtorji

mag. Marko Gspan, univ. dipl. inž. grad.

Vodovod – Kanalizacija, d. o. o., Vodovodna cesta 90,
1000 Ljubljana

prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Viktor Grilc, univ. dipl. inž. kem.

Orodja za ocenjevanje učinkovitosti upravljanja s komunalno infrastrukturo (Program COST Action C18, 2004–2008)

UDK: 628.1/.4:711.8

Povzetek

Članek v strnjeni obliki predstavlja potek in okvirne rezultate štiriletnega dela udeležencev mednarodnega raziskovalnega programa »Performance assessment of urban infrastructure services: the case of water supply, wastewater and solid waste, COST Action C18«.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Tools for performance assessment of urban infrastructure services( COST Action C18, 2004–2008)

Summary

The aim of the paper is short presentation of four year work in COST Action C18 programme: »Performance assessment of urban infrastructure services: the case of water supply, wastewater and solid waste«.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si