Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Matija Vilhar, dipl. inž., vodilni tehnolog za razvoj

OGRAJE ZA AKTIVNO PROTIHRUPNO ZAŠČITO OB SLOVENSKIH CESTAH

UDK: 625.74.5+699.844

POVZETEK
Predlagana je razvrstitev protihrupnih ograj za zaščito pred prometnim hrupom ob cestah na podlagi akustičnih lastnosti. Prav tako je prikazan razvoj ograj, ki so po rezultatih laboratorijskih preiskav uvrščene med absorpcijske in visokoabsorpcijske protihrupne ograje.

POVZETEK

Predlagana je razvrstitev protihrupnih ograj za zaščito pred prometnim hrupom ob cestah na podlagi akustičnih lastnosti. Prav tako je prikazan razvoj ograj, ki so po rezultatih laboratorijskih preiskav uvrščene med absorpcijske in visokoabsorpcijske protihrupne ograje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

FENCES OF ACTIVE NOISE PROTECTION ALONG OUR ROADS

 

POVZETEK
Predlagana je razvrstitev protihrupnih ograj za zaščito pred prometnim hrupom ob cestah na podlagi akustičnih lastnosti. Prav tako je prikazan razvoj ograj, ki so po rezultatih laboratorijskih preiskav uvrščene med absorpcijske in visokoabsorpcijske protihrupne ograje.

 

SUMMARY

There is proposed a classification of noise protection fences for protection against road traffic noise and on the basis of acoustic properties. Development of noise protection fences, being according to laboratory tests classified under absorbtive and high absorbtive noise protection fence, is presented here.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si