Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - november 2019

Avtorji

prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ODPRTE DILEME NOVE GRADBENE ZAKONODAJE V SLOVENIJI

UDK: 2-274.2:69(497.4)

Povzetek l Prenovljena gradbena zakonodaja, sprejeta leta 2017, je bila v
strokovnih krogih deležna številnih kritik, a tudi podpore, odvisno, katera interesna skupina
jo je presojala. V prispevku so navedene nekatere odprte dileme nove gradbene zakonodaje,
ki zahtevajo argumentirano razpravo, umaknjeno iz medijev in ob sodelovanju
različnih udeležencev, ki jim gradbena zakonodaja določa pogoje dela. Med zainteresirane
strokovnjake se gotovo uvrščajo gradbeniki, saj je Gradbeni zakon osrednji del prenovljene
gradbene zakonodaje. V prispevku so obravnavane izbrane dileme, čeprav se jih
je v razburkani strokovni razpravi po uveljavitvi nove gradbene zakonodaje pojavilo kar
nekaj, odvisno, v kateri vlogi so se videli razpravljavci: investitorja, projektanta, nadzornika,
izvajalca, revidenta, izobraževalca … V korist vseh strok, ki sodelujejo v kompleksnem
prepletu graditve objektov in slovenske družbe v celoti so nujni popravki veljavne gradbene
zakonodaje, ki ne bodo le kozmetični, saj bodo morali odpraviti nepotrebne anomalije.
Ključne besede: avtorske pravice, Gradbeni zakon, graditev, inženirska zbornica, vodenje
projektov

Povzetek

Prenovljena gradbena zakonodaja, sprejeta leta 2017, je bila v

strokovnih krogih deležna številnih kritik, a tudi podpore, odvisno, katera interesna skupina

jo je presojala. V prispevku so navedene nekatere odprte dileme nove gradbene zakonodaje,

ki zahtevajo argumentirano razpravo, umaknjeno iz medijev in ob sodelovanju

različnih udeležencev, ki jim gradbena zakonodaja določa pogoje dela. Med zainteresirane

strokovnjake se gotovo uvrščajo gradbeniki, saj je Gradbeni zakon osrednji del prenovljene

gradbene zakonodaje. V prispevku so obravnavane izbrane dileme, čeprav se jih

je v razburkani strokovni razpravi po uveljavitvi nove gradbene zakonodaje pojavilo kar

nekaj, odvisno, v kateri vlogi so se videli razpravljavci: investitorja, projektanta, nadzornika,

izvajalca, revidenta, izobraževalca … V korist vseh strok, ki sodelujejo v kompleksnem

prepletu graditve objektov in slovenske družbe v celoti so nujni popravki veljavne gradbene

zakonodaje, ki ne bodo le kozmetični, saj bodo morali odpraviti nepotrebne anomalije.

Ključne besede: avtorske pravice, Gradbeni zakon, graditev, inženirska zbornica, vodenje

projektov

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

OPEN DILEMMAS OF THE NEW CONSTRUCTION LEGISLATION IN SLOVENIA

 

Povzetek l Prenovljena gradbena zakonodaja, sprejeta leta 2017, je bila v
strokovnih krogih deležna številnih kritik, a tudi podpore, odvisno, katera interesna skupina
jo je presojala. V prispevku so navedene nekatere odprte dileme nove gradbene zakonodaje,
ki zahtevajo argumentirano razpravo, umaknjeno iz medijev in ob sodelovanju
različnih udeležencev, ki jim gradbena zakonodaja določa pogoje dela. Med zainteresirane
strokovnjake se gotovo uvrščajo gradbeniki, saj je Gradbeni zakon osrednji del prenovljene
gradbene zakonodaje. V prispevku so obravnavane izbrane dileme, čeprav se jih
je v razburkani strokovni razpravi po uveljavitvi nove gradbene zakonodaje pojavilo kar
nekaj, odvisno, v kateri vlogi so se videli razpravljavci: investitorja, projektanta, nadzornika,
izvajalca, revidenta, izobraževalca … V korist vseh strok, ki sodelujejo v kompleksnem
prepletu graditve objektov in slovenske družbe v celoti so nujni popravki veljavne gradbene
zakonodaje, ki ne bodo le kozmetični, saj bodo morali odpraviti nepotrebne anomalije.
Ključne besede: avtorske pravice, Gradbeni zakon, graditev, inženirska zbornica, vodenje
projektov

 

Summary

The revised construction legislation in Slovenia adopted in 2017 has

received a great deal of criticism, but also support, in expert circles, depending on the

stakeholder considering it. The paper outlines some of the open dilemmas of the new

construction legislation in Slovenia that require an argumentative discussion, withdrawn

from the media and with the participation of various actors, to whom the Construction

Act defines working conditions. Among interested professionals there are certainly civil

engineers, as the Construction Act is a central part of the revised construction legislation.

Selected dilemmas are discussed in the paper, although in the heated professional debate

following the enforcement of the new construction legislation, there appeared quite some

dilemmas, which varied according to the role of the discussants: investor, designer, supervisor,

contractor and construction manager, auditor, educator, etc. For the benefit of all the

professions involved in the complex interconnection of building construction sector and

the Slovenian society as a whole, corrections to the new construction legislation are necessary,

which will not only be cosmetic, as they should eliminate unnecessary anomalies.

Key words: chamber of engineers, construction law, construction, copyright, project management

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si