Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Avtorji

dr. Peter Fajfar, dipl. gradb. inž., redni profesor na FGG, redni član SAZU
dr. Janez Lapajne, dipl. inž. fiz.

OCENA POTRESNE NEVARNOSTI NA LOKACIJI JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO

UDK: 624.131.55:699.841

POVZETE K i—- - • - J ...: - - 
V letu 1994 je bila napravljena ponovna ocena potresne nevarnosti na lokaciji nuklearne elektrarne Krško. Študija je temeljila samo na obstoječih podatkih. Zaradi pomanjkanja podatkov in ustreznega obravnavanja nezanesljivosti v podatkih smo uporabili večmodelni pristop. Vrednotenje tektonike, določitev potresnih izvorov in ocene nezanesljivosti so napravile tri neodvisne strokovne skupine. Rezultat študije so enotni spektri potresne nevarnosti, ki rabijo kot en del vhodnih podatkov za verjetnostno potresno analizo konstrukcij in opreme.

POVZETEK 

V letu 1994 je bila napravljena ponovna ocena potresne nevarnosti na lokaciji nuklearne elektrarne Krško. Študija je temeljila samo na obstoječih podatkih. Zaradi pomanjkanja podatkov in ustreznega obravnavanja nezanesljivosti v podatkih smo uporabili večmodelni pristop. Vrednotenje tektonike, določitev potresnih izvorov in ocene nezanesljivosti so napravile tri neodvisne strokovne skupine. Rezultat študije so enotni spektri potresne nevarnosti, ki rabijo kot en del vhodnih podatkov za verjetnostno potresno analizo konstrukcij in opreme.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SEISMIC HAZARD ASSESSMENT AT THE SITE OF THE KRŠKO NUCLEAR POWER PLANT

POVZETE K i—- - • - J ...: - - 
V letu 1994 je bila napravljena ponovna ocena potresne nevarnosti na lokaciji nuklearne elektrarne Krško. Študija je temeljila samo na obstoječih podatkih. Zaradi pomanjkanja podatkov in ustreznega obravnavanja nezanesljivosti v podatkih smo uporabili večmodelni pristop. Vrednotenje tektonike, določitev potresnih izvorov in ocene nezanesljivosti so napravile tri neodvisne strokovne skupine. Rezultat študije so enotni spektri potresne nevarnosti, ki rabijo kot en del vhodnih podatkov za verjetnostno potresno analizo konstrukcij in opreme.

SUMMARY

In 1994 a seismic hazard reassessment of the site of Krško nuclear power plant was performed. The study was based on the existing data only. To overcome the lack of data and to handle uncertainties in the data, multiple model approach was implied. Tectonic interpretations, seismic source determinations and estimates of the uncertainty were made by three independent earth-scientists' groups. The results of the study are uniform hazard spectra used as one part of the input for probabilistic seismic analysis of building structures and equipment.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si