Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

OBVESTILA

 

ZVEZA DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE
vabi  na
REDNO SKUPŠČINO,

ki bo v četrtek, 31. maja 2018, s pričetkom ob 13.00 uri,
v prostorih Hotela Evropa, Krekov trg 4, Celje.

Skupščina bo obravnavala in sprejemala:

1. Poročilo o delu ZDGITS v letu 2017

2. Poslovno poročilo ZDGITS za leto 2017 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida 

3. Letni program in

4. Finančni načrt ZDGITS za leto 2018.

Predsednik ZDGITS

doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž.grad.

 

                        

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.