Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

Feliks Podgoršek, inž.

OBNOVLJENA TOVARNA ASFALTA V ČRNUČAH

UDK: 691.16.006.3

POVZETEK
Članek obravnava obnovljeno tovarno asfalta v Črnučah, ki je zgrajena po najnovejših dosežkih asfaltne in okolju prijazne tehnologije. Novost pri obnovi je uvedba računalniškega krmiljenja celotne proizvodnje.

POVZETEK

Članek obravnava obnovljeno tovarno asfalta v Črnučah, ki je zgrajena po najnovejših dosežkih asfaltne in okolju prijazne tehnologije. Novost pri obnovi je uvedba računalniškega krmiljenja celotne proizvodnje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Renovated Asphalt Plant in Črnuče

POVZETEK
Članek obravnava obnovljeno tovarno asfalta v Črnučah, ki je zgrajena po najnovejših dosežkih asfaltne in okolju prijazne tehnologije. Novost pri obnovi je uvedba računalniškega krmiljenja celotne proizvodnje.

SUMMARY

The article discusses the renovated asphalt plant in Črnuče, which is built in accordance with the most recent advances in asphalt technology and environmen-tally-safe technology. The renovation process included the introduction of a computer-guided production process.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si