Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Avtorji

mag. Meta Gorišek, dip. gradb. inž.

OBNOVA OBJEKTOV NA GORENJSKEM PO POPLAVAH 1990 - JEZ KORENINOVC

UDK: 627.43

Po novembrskih poplavah 1990 je po Sloveniji ostalo ob vodotokih veliko razdejanje. Na Gorenjskem je poleg številnih hudournikov in manjših vodotokov največje razdejanje povzročila reka Sora. Preplavljene so bile kmetijske površine, prometnice, številne vasi, celo del Škofje Loke. Poleg škode na površinah ob vodotoku in brežinah vodotoka je reka povzročila tudi velike poškodbe na številnih objektih v samem vodotoku. Lesen kaštni jez KORENINOVC pri Gorenji vasi je Poljanska Sora med poplavami porušila.
V prispevku bomo obravnavali postopek tehnične izvedbe obnovitve jezu KORENINOVC. Pri projektu so poleg tehnične stroke-hidrotehnike sodelovale tudi ostale stroke, ki obravnavajo posege človeka v naravno okolje. Objekt ustreza strokovno-tehničnim zahtevam in s svojo zunanjostjo ne ruši naravnega okolja.

POVZETEK

Po novembrskih poplavah 1990 je po Sloveniji ostalo ob vodotokih veliko razdejanje. Na Gorenjskem je poleg številnih hudournikov in manjših vodotokov največje razdejanje povzročila reka Sora. Preplavljene so bile kmetijske površine, prometnice, številne vasi, celo del Škofje Loke. Poleg škode na površinah ob vodotoku in brežinah vodotoka je reka povzročila tudi velike poškodbe na številnih objektih v samem vodotoku. Lesen kaštni jez KORENINOVC pri Gorenji vasi je Poljanska Sora med poplavami porušila.

V prispevku bomo obravnavali postopek tehnične izvedbe obnovitve jezu KORENINOVC. Pri projektu so poleg tehnične stroke-hidrotehnike sodelovale tudi ostale stroke, ki obravnavajo posege človeka v naravno okolje. Objekt ustreza strokovno-tehničnim zahtevam in s svojo zunanjostjo ne ruši naravnega okolja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE REBUILDING OF THE RIVER CONSTRUCTIONS IN THE REGION OF GORENJSKA - DAM KORENINOVC

 

Po novembrskih poplavah 1990 je po Sloveniji ostalo ob vodotokih veliko razdejanje. Na Gorenjskem je poleg številnih hudournikov in manjših vodotokov največje razdejanje povzročila reka Sora. Preplavljene so bile kmetijske površine, prometnice, številne vasi, celo del Škofje Loke. Poleg škode na površinah ob vodotoku in brežinah vodotoka je reka povzročila tudi velike poškodbe na številnih objektih v samem vodotoku. Lesen kaštni jez KORENINOVC pri Gorenji vasi je Poljanska Sora med poplavami porušila.
V prispevku bomo obravnavali postopek tehnične izvedbe obnovitve jezu KORENINOVC. Pri projektu so poleg tehnične stroke-hidrotehnike sodelovale tudi ostale stroke, ki obravnavajo posege človeka v naravno okolje. Objekt ustreza strokovno-tehničnim zahtevam in s svojo zunanjostjo ne ruši naravnega okolja.

 

SUMMARY

The floods in november 1990 caused a lot of damage to the areas near rivers all over Slovenia. The river Sora caused the greatest damage in Gorenjska, the northern part of Slovenia. Many agricultural areas, roads, villages and even some parts of Škofja Loka were flooded. The high water levels also damaged the river bed and the objects within. The old dam, made of wood and stones, KORENINOVC, near Gorenja vas in the river Poljanska Sora, failed.

This article explains the correct procedure and technical construction of the renewal of the dam KORENINOVC. The project was facilitated by the cooperation of the technical experts who considered contemporary expertise in the area of human intervention in the natural environment. The construction conforms also contributes to the natural surraundings.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si