Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1984

Avtorji

Roko Žarnić, dipl. inž. gr.
mag. Miha Tomaževič, dipl. ing. gr.

OBNAŠANJE ARMIRANOBETONSKIH OKVIROV Z ZIDANIMI POLNILI PRI POTRESNIH OBTEŽBAH

UDK: 624.042+624.072.33

Povzetek
Članek obravnava obnašanje armiranobetonskega okvira z mehkim polnilom pri potresni obtežbi. Definiran je porušni mehanizem sistema in predlagan enostaven analitifini model za račun parametrov, ki definirajo histerezno ovojnico. Primerjan je vpliv treh različnih vrst polnil na nosdlnostne m deformabilnostne lastnosti zapolnjenega okvira. S preiskavami je bilo ugotovljeno, da so polnila 20-krat povečala togost osnovnega okvira, nosilnost pa le za 2-krat. Horizontalna armatura polnila ni vplivala na deformabilnost in nosilnost sistema, medtem ko je sidranje armature polnila v okvir nekoliko povečalo njegovo nosilnost.

Povzetek

Članek obravnava obnašanje armiranobetonskega okvira z mehkim polnilom pri potresni obtežbi. Definiran je porušni mehanizem sistema in predlagan enostaven analitifini model za račun parametrov, ki definirajo histerezno ovojnico. Primerjan je vpliv treh različnih vrst polnil na nosdlnostne m deformabilnostne lastnosti zapolnjenega okvira. S preiskavami je bilo ugotovljeno, da so polnila 20-krat povečala togost osnovnega okvira, nosilnost pa le za 2-krat. Horizontalna armatura polnila ni vplivala na deformabilnost in nosilnost sistema, medtem ko je sidranje armature polnila v okvir nekoliko povečalo njegovo nosilnost.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

OBNAŠANJE ARMIRANOBETONSKIH OKVIROV Z ZIDANIMI POLNILI PRI POTRESNIH OBTEŽBAH

 

Povzetek
Članek obravnava obnašanje armiranobetonskega okvira z mehkim polnilom pri potresni obtežbi. Definiran je porušni mehanizem sistema in predlagan enostaven analitifini model za račun parametrov, ki definirajo histerezno ovojnico. Primerjan je vpliv treh različnih vrst polnil na nosdlnostne m deformabilnostne lastnosti zapolnjenega okvira. S preiskavami je bilo ugotovljeno, da so polnila 20-krat povečala togost osnovnega okvira, nosilnost pa le za 2-krat. Horizontalna armatura polnila ni vplivala na deformabilnost in nosilnost sistema, medtem ko je sidranje armature polnila v okvir nekoliko povečalo njegovo nosilnost.

 

Summary

The behaviour of masonry infilled stiff reinforced concrete frames subjected to cyclic lateral loading has been investigated. The effect of three different types of both unreinforced and reinforced infill on strength and deformability characteristics of the infilled frame system has been studied. The failure machanism has been defined and simple analytical model for the calculation of the strenght and deformability characteristics has been proposed. The infill increased the frame stiffness for 20-times and the lateral resistance for 2-times. However, no significant effect of horizontal infill reinforcement on the lateral resistance and deformability of the system has been observed. A slight increase in lateral resistance only has been obtained by means of anchoring the infill reinforcement into the frame.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si