Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Miran Marussig, dipl. inž. gr., Vodja projekta Primorska

OBALNA CESTA

UDK: 625.711.3+625.714

 

POVZETEK
Obalna cesta je prometno najbolj obremenjena cesta v Sloveniji. Postopoma se rekonstruira od I. 1974 dalje, dinamika gradnje pa je prepočasna. Rentabilnost vlaganj v obalno cesto je izredno visoka. Na odseku Ankaran-Koper-Žusterna je izvedena rekonstrukcija v štiripasovnico, od Rude mimo Izole na Jagodje pa v dvopasovnico. Ker je prostor ob morju urbanistično izredno občutljiv, je njeno načrtovanje podvrženo prostorskim zahtevam in dolgotrajno. Na vrsti je sedaj gradnja odseka Škofije (državna meja)-križišče Ankaran in Jagodje-Lucija. Z vlaganji 10 do 12 milijonov US dolarjev na leto v njeno gradnjo bi cesto v celoti rekonstruirali do konca tega tisočletja.

 

POVZETEK

Obalna cesta je prometno najbolj obremenjena cesta v Sloveniji. Postopoma se rekonstruira od I. 1974 dalje, dinamika gradnje pa je prepočasna. Rentabilnost vlaganj v obalno cesto je izredno visoka. Na odseku Ankaran-Koper-Žusterna je izvedena rekonstrukcija v štiripasovnico, od Rude mimo Izole na Jagodje pa v dvopasovnico. Ker je prostor ob morju urbanistično izredno občutljiv, je njeno načrtovanje podvrženo prostorskim zahtevam in dolgotrajno. Na vrsti je sedaj gradnja odseka Škofije (državna meja)-križišče Ankaran in Jagodje-Lucija. Z vlaganji 10 do 12 milijonov US dolarjev na leto v njeno gradnjo bi cesto v celoti rekonstruirali do konca tega tisočletja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

COASTAL ROAD

 

POVZETEK
Obalna cesta je prometno najbolj obremenjena cesta v Sloveniji. Postopoma se rekonstruira od I. 1974 dalje, dinamika gradnje pa je prepočasna. Rentabilnost vlaganj v obalno cesto je izredno visoka. Na odseku Ankaran-Koper-Žusterna je izvedena rekonstrukcija v štiripasovnico, od Rude mimo Izole na Jagodje pa v dvopasovnico. Ker je prostor ob morju urbanistično izredno občutljiv, je njeno načrtovanje podvrženo prostorskim zahtevam in dolgotrajno. Na vrsti je sedaj gradnja odseka Škofije (državna meja)-križišče Ankaran in Jagodje-Lucija. Z vlaganji 10 do 12 milijonov US dolarjev na leto v njeno gradnjo bi cesto v celoti rekonstruirali do konca tega tisočletja.

 

SUMMARY

The coastal road has the highest traffic volumes in Slovenia. It has been gradually under reconstruction since 1974, its construction schedule is, however, too slow. Rentability of investing into this coastal road is extremely high. The section Ankaran-Koper-Žusterna has been reconstructed into a four-lane road and from Ruda, passing Izola to Jagodje into a two-lane one. As the space along the seaside is regarding town-planning extremely sensitive, the designing of this particular road depends on the town-planning requirements and is extremely long-lasting. It’s now a turn to start constructing the section Škofije (state borderj-interchange Ankaran and Jagodje-Lucija. If invested from US $ 10 to 12 milion year into its construction, the road could be reconstructed in whole by the end of this millenary.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si