Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1973

Avtorji

Ivan Kočevar, v. g. tehnik

Ob 25. obletnici SGP »Pionir« Novo mesto

UDK: 628.2

Ob 25. obletnici ustanovitve SGP »Pionir« Novo mesto lahko objektivno ugotovimo, da se »Pionir« uvršča med največja gradbena podjetja v SR Sloveniji. To je predvsem zasluga strokovne in komercialne

Ob 25. obletnici ustanovitve SGP »Pionir« Novo mesto lahko objektivno ugotovimo, da se »Pionir« uvršča med največja gradbena podjetja v SR Sloveniji. To je predvsem zasluga strokovne in komercialne sposobnosti vseh njegovih sodelavcev. Ta velik napredek je podjetje doseglo na osnovi vnaprej določene poslovne politike, ki je upoštevala sodobne dosežke na področju tehnologije gradbeništva, ekonomike, organizacije dela, komercialne sposobnosti in modernega marketinga. Poslovanje, planiranje, obračun proizvodnje in kontrola poslovanja potekajo po metodi »direct costing«, podatki se obdelujejo z elektronskim računalnikom.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The 25th anniversary of the building enterprise »Pionir« Novo mesto

 

Ob 25. obletnici ustanovitve SGP »Pionir« Novo mesto lahko objektivno ugotovimo, da se »Pionir« uvršča med največja gradbena podjetja v SR Sloveniji. To je predvsem zasluga strokovne in komercialne

 

At the occasion of the 25th anniversary of the Building Enterprise “Pionir” Novo mesto we can objectively constatate that the Enterprise “Pionir” belongs to the greatest building enterprises in SR of Slovenia. This is the merit of professional and commercial abilities of its collaborators. The great development of the Enterprise reached on the base of business capacity taking into account the contemporary results on the fields of building technology, economics, work organization, commercial capatities, and modem marketing. The management planing, production balance and business control go by the method of “direct costing”, the results are treated by electronic computer.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si