Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10 - 1986

Avtorji

Svetko Lapajne

O UKLONU ELASTIČNO PODPRTIH NOSILCEV

UDK: 624.075.2

Izvleček
Ta članek dopolnjuje objavo istega avtorja: »Nosilec na elastični podlagi-« objavljeno v Gradbenem vestniku letnika 1984, ki obravnava le upogib brez uklona.
Ta članek je dopolnjen še s študijo uklona elementa, ki ga pri uklanjanju ovira le upogibna odpornost priključenih podružnih nosilcev.
Na koncu članka podaja avtor še nasvete za primerno izbiro vrednosti nadomestnega modula elastičnosti. Tako po našem pravilniku kot po švicarskih standardih je ta modul odvisen od plastičnega popuščanja (lezenja-«) betona, kar je zopet odvisno od trajnosti obtežbe in od vlažnosti okolja.

Izvleček

Ta članek dopolnjuje objavo istega avtorja: »Nosilec na elastični podlagi-« objavljeno v Gradbenem vestniku letnika 1984, ki obravnava le upogib brez uklona.

Ta članek je dopolnjen še s študijo uklona elementa, ki ga pri uklanjanju ovira le upogibna odpornost priključenih podružnih nosilcev.

Na koncu članka podaja avtor še nasvete za primerno izbiro vrednosti nadomestnega modula elastičnosti. Tako po našem pravilniku kot po švicarskih standardih je ta modul odvisen od plastičnega popuščanja (lezenja-«) betona, kar je zopet odvisno od trajnosti obtežbe in od vlažnosti okolja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BUCKLING OF BEAMS ON ELASTICAL BASIS

 

Izvleček
Ta članek dopolnjuje objavo istega avtorja: »Nosilec na elastični podlagi-« objavljeno v Gradbenem vestniku letnika 1984, ki obravnava le upogib brez uklona.
Ta članek je dopolnjen še s študijo uklona elementa, ki ga pri uklanjanju ovira le upogibna odpornost priključenih podružnih nosilcev.
Na koncu članka podaja avtor še nasvete za primerno izbiro vrednosti nadomestnega modula elastičnosti. Tako po našem pravilniku kot po švicarskih standardih je ta modul odvisen od plastičnega popuščanja (lezenja-«) betona, kar je zopet odvisno od trajnosti obtežbe in od vlažnosti okolja.

 

Summary

This article completed the article by the same author »The beam on elastic basis«, published in 1984 in Gradbeni Vestnik; which deals only with bending without buckling.

The present article is supplied by an additional study, that deals with the buckling of an element whose buckling is damped only by the bending resistance of the joined secondary beams.

At the end the author gives some suggestions for a suitable choice of appropriate values for the substitutive modulus of elasticity. According to the regulations for the concrete, both ours and those of Switzerland this modulus depends on the plastic flow of concrete, which again depends on the permanence of loading and on the moisture of the surroundings.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si