Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Avtorji

Franci Avšič, dipl. gradb. inž.

O SUŠI, DRENAŽI IN NAMAKANJU

UDK: 626.84/.86

POVZETEK
Kmetijska polja na dreniranih težkih tleh so rodovitna v mokrotnih in tudi sušnih razmerah. Za sušo so neprimerno bolj občutljiva lahka, prodno-peščena tla. Za namakanje v večjem obsegu ne bo mogoče zagotavljati vode iz naravnih vodnih virov, ampak bo potrebno shranjevati vodne presežke v akumulacijah.

POVZETEK

Kmetijska polja na dreniranih težkih tleh so rodovitna v mokrotnih in tudi sušnih razmerah. Za sušo so neprimerno bolj občutljiva lahka, prodno-peščena tla. Za namakanje v večjem obsegu ne bo mogoče zagotavljati vode iz naravnih vodnih virov, ampak bo potrebno shranjevati vodne presežke v akumulacijah.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ABOUT DRYNESS, DRAINAGE AND IRRIGATION

 

POVZETEK
Kmetijska polja na dreniranih težkih tleh so rodovitna v mokrotnih in tudi sušnih razmerah. Za sušo so neprimerno bolj občutljiva lahka, prodno-peščena tla. Za namakanje v večjem obsegu ne bo mogoče zagotavljati vode iz naravnih vodnih virov, ampak bo potrebno shranjevati vodne presežke v akumulacijah.

 

SUMMARY

Reclaimed and drainaged fields with heavy soils make agricultural production possible in dry and wet conditions. In fry seasons the soils with higher permeability (gravel, sand) are much more sensitive. It will be impossible to ensure enough water for irrigation from the natural water sources. It will be necessary to store water in reservoirs and accumulations.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si