Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1995

Avtorji

doc. dr. Darko Beg, dipl. inž. gradb.
mag. Leon Hladnik, dipl. inž. gradb.

NUMERIČNA ANALIZA LOKALNE STABILNOSTI VARJENIH NOSILCEV, NAREJENIH IZ JEKEL VISOKE TRDNOSTI

UDK: 624.014.2.046:519.61 /.64

POVZETE k -™5 ~
V članku so opisani rezultati raziskave lokalnega izbočenja upogibno obremenjenih varjenih I nosilcev iz jekel visoke trdnosti. Z nelinearno numerično analizo smo določali vpliv vitkosti pasnice in stojine, pa tudi vpliv začetnih geometrijskih nepopolnosti in zaostalih napetosti na mejno nosilnost nosilcev. Določili smo tudi točnejšo mejo med vitkimi in semikompaktnimi prerezi, pri čemer smo šli korak dalje od dosedanjega uveljavljenega pristopa in upoštevali interakcijo med vitkostjo pasnice in stojine.

POVZETEK

V članku so opisani rezultati raziskave lokalnega izbočenja upogibno obremenjenih varjenih I nosilcev iz jekel visoke trdnosti. Z nelinearno numerično analizo smo določali vpliv vitkosti pasnice in stojine, pa tudi vpliv začetnih geometrijskih nepopolnosti in zaostalih napetosti na mejno nosilnost nosilcev. Določili smo tudi točnejšo mejo med vitkimi in semikompaktnimi prerezi, pri čemer smo šli korak dalje od dosedanjega uveljavljenega pristopa in upoštevali interakcijo med vitkostjo pasnice in stojine.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

NUMERICAL ANALYSIS OF LOCAL STABILITY OF WELDED I BEAMS MADE OF HIGH STRENGTH STEEL

SUMMARY

The paper presents the results of research dealing with local buckling of welded I beams loaded in bending and made of high strength steels. Using the nonlinear numerical analysis the influence of flange and web slenderness, as well as the influence of initial geometrical imperfections and residual stresses on the ultimate carrying capacity of beams were determined. A more precise division between slender and semi-compact cross-sections was also determined, with which one step further from the presently most commonly used approach was made by taking into apcount the interaction between the flange and the web slenderness.

POVZETE k -™5 ~
V članku so opisani rezultati raziskave lokalnega izbočenja upogibno obremenjenih varjenih I nosilcev iz jekel visoke trdnosti. Z nelinearno numerično analizo smo določali vpliv vitkosti pasnice in stojine, pa tudi vpliv začetnih geometrijskih nepopolnosti in zaostalih napetosti na mejno nosilnost nosilcev. Določili smo tudi točnejšo mejo med vitkimi in semikompaktnimi prerezi, pri čemer smo šli korak dalje od dosedanjega uveljavljenega pristopa in upoštevali interakcijo med vitkostjo pasnice in stojine.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si