Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1970

Avtorji

Milan Jerman

Novosti v gradbeni operativi pri modernizaciji prog, obnovi in vzdrževanju železniških objektov

UDK: 625.17:725.33

Novosti v gradbeni operativi pri modernizaciji prog, obnovi in
vzdrževanju železniških objektov

Gradbeno podjetje ZŽTP Ljubljana je za modernizacijo in vzdrževanje objektov uvedlo zanimive novosti, ki so lahko koristne tudi za druge panoge gradbene operative. Namen je bil znižanje obratovalnih stroškov glede na specifične pogoje dela na železnici. Članek podrobno navaja vrsto novosti pri rekonstrukciji prog, uporabo prefabriciranih elementov, uporabo epoksi smol pri injiciranju in metode sidranja pri stabilizaciji brežin. Iskanje novih metod in materialov v železniški gradnji lahko koristi tudi splošnemu napredku v našem gradbeništvu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE BUILDING NOVELTIES FOR THE MODERNIZATION OF RAILWAY LINES, FOR THE RENEWAL AND MAINTENANCE OF RAILWAY OBJECTS

 

Novosti v gradbeni operativi pri modernizaciji prog, obnovi in
vzdrževanju železniških objektov

The Railway Building and Transport Enterprise in Ljubljana brings in for the modernization and the maintenance objects some interesting novelties which can be useful also for other branches of building industry. The aim was the reduction of operation coasts concerning the specific work conditions on the railway. The paper specifies the series of novelties concerning the reconstruction of rails, the application of prefabricated units, the use of the Epoxy pitsches for the injecion and the methods of anchoring for the slope stabilization. The searching of new methods and materials in the railway building can be useful also for the general progressing in our building industry.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si