Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1987

Avtorji

Marko Mušič

NOVA POTNIŠKA POSTAJA V LJUBLJANI

UDK: 656.21:725.31

Z načrtovanjem in gradnjo nove pptniške postaje v Ljubljani naj bi bila začrtana bodoča prometna politika samega mesta, ki hkrati predstavlja pomembno prometno središče številnih mednarodnih linij. Sama postaja kot potniški terminal na stiku tradicionalnega mestnega jedra in novega severnega središča zagotavlja odlično dostopnost, logično vraščenost v mestno tkivo in združitev vseh javnih prometnih sistemov v eni točki.
Etapnost gradnje postajnega območja pa je temeljni pogoj postopne realizacije, ki ga narekujejo investicijski razlogi in tehnični problemi, predvsem nemoteno odvijanje prometa med gradnjo. Projekt je zato razdeljen v več smiselno zasnovanih enot, ki omogočajo samostojno gradnjo in eksploatacijo in se logično vključujejo v končno celovitost zasnove.

Z načrtovanjem in gradnjo nove pptniške postaje v Ljubljani naj bi bila začrtana bodoča prometna politika samega mesta, ki hkrati predstavlja pomembno prometno središče številnih mednarodnih linij. Sama postaja kot potniški terminal na stiku tradicionalnega mestnega jedra in novega severnega središča zagotavlja odlično dostopnost, logično vraščenost v mestno tkivo in združitev vseh javnih prometnih sistemov v eni točki.

Etapnost gradnje postajnega območja pa je temeljni pogoj postopne realizacije, ki ga narekujejo investicijski razlogi in tehnični problemi, predvsem nemoteno odvijanje prometa med gradnjo. Projekt je zato razdeljen v več smiselno zasnovanih enot, ki omogočajo samostojno gradnjo in eksploatacijo in se logično vključujejo v končno celovitost zasnove.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

A NEW PASSENGER STATION IN LJUBLJANA

 

Z načrtovanjem in gradnjo nove pptniške postaje v Ljubljani naj bi bila začrtana bodoča prometna politika samega mesta, ki hkrati predstavlja pomembno prometno središče številnih mednarodnih linij. Sama postaja kot potniški terminal na stiku tradicionalnega mestnega jedra in novega severnega središča zagotavlja odlično dostopnost, logično vraščenost v mestno tkivo in združitev vseh javnih prometnih sistemov v eni točki.
Etapnost gradnje postajnega območja pa je temeljni pogoj postopne realizacije, ki ga narekujejo investicijski razlogi in tehnični problemi, predvsem nemoteno odvijanje prometa med gradnjo. Projekt je zato razdeljen v več smiselno zasnovanih enot, ki omogočajo samostojno gradnjo in eksploatacijo in se logično vključujejo v končno celovitost zasnove.

 

Summary

The planning and later also the construction of a new passenger station in Ljubljana defines the traffic policy of the town itself being an important intersection of numerous international traffic routes. The station as a passenger terminal adjacent to the old as well as to the new town centre assures an excellent access and integration of all public transportation systems at one point.

The basic condition for the realization of this plan is a gradual construction resulting from investment demands and technical problems, and above all from the demand that traffic should not be disturbed during the course of the construction. Therefore the project is divided into more units which can be constructed and utilized separately and independently of other structures, altogether forming a logically conceived complex.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si