Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Avtorji

prof. dr. Peter Fajfar

NOVA METODA ZA OCENJEVANJE POTRESNE VARNOSTI IN POŠKODOVANOSTI KONSTRUKCIJ

UDK: 699.841:624.04:531.2

POVZET
E K
Prišel je čas, ko bo treba obstoječo metodologijo za projektiranje novih objektov na potresnih območjih in za ocenjevanje potresne varnosti obstoječih objektov, ki temelji na elastični analizi, zamenjati z novo metodologijo, ki uporablja nelinearno statično analizo in nelinearne spektre odziva. V članku so na kratko prikazani stanje in trendi razvoja v svetu ter raziskave pri nas. Opisana je nova metoda, razvita v IKPIRu, ki bi lahko postala sestavni del nove metodologije, in prikazan je primer njene uporabe.

POVZETEK

Prišel je čas, ko bo treba obstoječo metodologijo za projektiranje novih objektov na potresnih območjih in za ocenjevanje potresne varnosti obstoječih objektov, ki temelji na elastični analizi, zamenjati z novo metodologijo, ki uporablja nelinearno statično analizo in nelinearne spektre odziva. V članku so na kratko prikazani stanje in trendi razvoja v svetu ter raziskave pri nas. Opisana je nova metoda, razvita v IKPIRu, ki bi lahko postala sestavni del nove metodologije, in prikazan je primer njene uporabe.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

NEW METHODS FOR SEISMIC SAFETY AND DAMAGE EVALUATION OF STRUCTURES

POVZET
E K
Prišel je čas, ko bo treba obstoječo metodologijo za projektiranje novih objektov na potresnih območjih in za ocenjevanje potresne varnosti obstoječih objektov, ki temelji na elastični analizi, zamenjati z novo metodologijo, ki uporablja nelinearno statično analizo in nelinearne spektre odziva. V članku so na kratko prikazani stanje in trendi razvoja v svetu ter raziskave pri nas. Opisana je nova metoda, razvita v IKPIRu, ki bi lahko postala sestavni del nove metodologije, in prikazan je primer njene uporabe.

SUMMARY

The time has come to introduce a new seismic design methodology, based on inelastic static analysis and inelastic response spectra, instead of the established method for seismic design and evaluation, based on the elastic analysis. The state-of-the-art and development trends in the world as well as research in Slovenia are presented. The method, developed at the Institute of Structural and Earthquake Engineering in Ljubljana, which could be a part of the new methodology, is described and an example of the application is given.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si